Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα: μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 20255 440 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα: μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης
Συγγραφέας:
Τσεκούρα, Σταυρούλα Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαυρομμάτης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει και να αποτιμήσει εν συντομία τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζει το μεταναστευτικό ζήτημα, αποσαφηνίζοντας τις βασικές έννοιες της μετανάστευσης και αποτυπώνοντας τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις εισροές μεταναστών και τη μετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Επιχειρείται, επίσης, μια περιγραφή των κύριων μεταναστευτικών ρευμάτων, ενώ προσεγγίζονται και οι επιδράσεις τους σε δημογραφικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο. Αφού παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τη μεταναστευτική πολιτική, γίνεται μια αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και παρουσιάζονται κάποιες ιδέες για τη βελτίωση της μεταναστευτικής πολιτικής από τώρα και στο εξής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Μετανάστες - Ελλάδα - Κοινωνικές συνθήκες
Μετανάστες - Κυβερνητική πολιτική
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταναστευτική πολιτική, μετανάστες, Ελλάδα, εισροές, επιδράσεις
Περιγραφή:
77 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TSEKOURA, PMSGEO, 2018.pdf

1 MB