Αποτύπωση ενεργειακής κατανάλωσης σχολικών μονάδων: Το παράδειγμα του 105ου Δ.Σ. Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 20239
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτύπωση ενεργειακής κατανάλωσης σχολικών μονάδων: Το παράδειγμα του 105ου Δ.Σ. Αθηνών
Συγγραφέας:
Τσιούκα, Παναγιώτα Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διπλωματικής είναι μια μελέτη περίπτωσης: «Αποτύπωση ενεργειακής κατανάλωσης σχολικών μονάδων: Το παράδειγμα του 105ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών».
Το κίνητρο δόθηκε από την πρόσφατη ενεργειακή ανακαίνιση που υπέστη το σχολικό συγκρότημα. Η επίδραση ενός σχολείου στην περιοχή που ανήκει είναι ιδιαιτέρως σημαντική όταν προσφέρει στους χρήστες τις απαραίτητες ανέσεις. Η γη κινδυνεύει από τις εκπομπές του CO2 και ένας από του τομείς που επιδεινώνει την κατάσταση είναι τα κτίρια του τριτογενούς τομέα.
Η έρευνα της εργασίας στο πρώτο στάδιο ήταν βιβλιογραφική. Μελετήθηκαν βιβλία με θέμα τη σχολική αρχιτεκτονική καθώς και άρθρα που αναφέρονταν σε σχολεία όχι μόνο με κοινά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και με ομοιότητες στις εσωτερικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης με το 105ο αλλά και στις ίδιες συντεταγμένες είτε του βορίου είτε του νοτίου ημισφαιρίου.
Στη μελέτη περίπτωσης παρουσιάστηκε το ιστορικό του σχολείου από την ίδρυσή του καθώς και όλα τα στάδια μέχρι να φτάσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση. Αναφέρθηκαν όλες οι εργασίες που έγιναν στο κτίριο σύμφωνα με τη μελέτη της πολιτικού μηχανικού και ακολούθησε μια σύγκριση των καταναλώσεων του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρέλαιο θέρμανσης και του νερό πριν και μετά τα έργα για δούμε αν πράγματι η απόδοση του κτιρίου έχει βελτιωθεί.
Ακολούθησαν κάποιες συνεντεύξεις με μηχανικούς του δήμου και μια ποιοτική έρευνα με συνέντευξη σε 25 εκπαιδευτικούς του σχολείου για να καταγραφούν οι αντιλήψεις τους για το κτίριο πριν και μετά τις εργασίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιβαλλοντική πολιτική
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Κατανάλωση
Ηλεκτρική ενέργεια - κατανάλωση
Δημοτικά σχολεία
Κτήρια - Επισκευή και ανακατασκευή
Λέξεις-κλειδιά:
θερμική άνεση, οπτική άνεση, ηχητική άνεση, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, ανακαίνιση σχολικών κτηρίων
Περιγραφή:
160 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TSIOUKA_PMSOOO_18.pdf

1 MB