Σχεδιασμός και ανάλυση πλατφόρμας κοινωνικού δικτύου «Leaving Abroad»

Πτυχιακή Εργασία 20166
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάλυση πλατφόρμας κοινωνικού δικτύου «Leaving Abroad»
Συγγραφέας:
Δρόσου, Δάφνη Δήμητρα Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκε και θα σχεδιάστηκε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με την μορφή μιας mobile εφαρμογής. Η πλατφόρμα αυτή στοχεύει σε άτομα που επιθυμούν την μόνιμη ή και προσωρινή μετακίνηση τους στο εξωτερικό και σε ομογενείς/συλλόγους ομογενών, ατόμων δηλαδή που είναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας, διαφορετικής από την χώρα καταγωγής τους.
Καθώς η παγκοσμιοποίηση σε χρηματοπιστωτικά, πολιτιστικά και βιομηχανικά επίπεδα είναι μέρα με την μέρα εντονότερη, η διαρκής μετακίνηση πληθυσμών είναι ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Πολλές φορές όμως η επικοινωνία ομοεθνών που ζουν σε μια χώρα/πόλη διαφορετική από εκείνη της καταγωγής τους, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Η ιδέα του “Leaving Abroad” αφορά την εμπλοκή αυτών των πληθυσμών και την αλληλεπίδραση τους σε ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον, που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών του προσφέροντας ενός-προς-ένα, ενός-προς-πολλούς και πολλών-προς-πολλούς επικοινωνία.
Κατά την συγγραφή της εργασίας επιχειρήθηκε μια πολύπλευρη προσέγγιση και περιγραφή της ιδέας, προσδιορίστηκαν οι ανάγκες, οι απειλές και οι δυνατότητες της αγοράς αλλά και η λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική επισκόπηση της φιλοσοφίας, και του στόχου της καθώς και προσδιοριστήκαν τα απαιτούμενα βήματα καθιέρωσης της ως μια επιχειρηματική πρωτοβουλία. Τέλος υλοποιήθηκε το πρωτότυπο της εφαρμογής (Mock up).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Κοινωνικά δίκτυα
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
Ανάλυση Και Σχεδιασμός, Κοινωνικό Δίκτυο, Ανάλυση SWOT, Επιχειρηματικός Καμβάς, Πρωτότυπο
Περιγραφή:
95 σ. : φωτ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΔΡΟΣΟΥ_ΙΤ_2018.pdf

5 MB