Οι πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης Ναυπάκτου και η συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Μεταπτυχιακή Εργασία 2016
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης Ναυπάκτου και η συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
Συγγραφέας:
Κουτουλογένη, Δήμητρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της, τις πολυάριθμες και πολύμορφες πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην πόλη Ναύπακτο, καθώς και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Στόχος της εργασίας είναι, να αναδείξει και να προβάλλει τη Ναύπακτο, ως μία μία πόλη με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, γεγονός που καταδεικνύεται και πιστοποιείται από την πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή, είτε πρόκειται για αναβιώσεις ιστορικών γεγονότων και εθίμων είτε για πολιτιστικά δρώμενα που αφορούν σε όλους τους τομείς της τέχνης είτε ακόμη και για αθλητικές διοργανώσεις και αγώνες.
Η εργασία επιχειρεί, μέσα από το ερευνητικό της τμήμα, να διακριβώσει αν η Ναύπακτος ως πόλη με έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα, συμβάλλει καθοριστικά μέσα από τις πολιτιστικές της δραστηριότητες στη διαφύλαξη της παράδοσης, την προβολή του τοπικού της χαρακτήρα, τη συμμετοχή των νέων στα πολιτιστικά δρώμενα αλλά και την προσέλκυση του πολιτιστικού τουρισμού, γεγονός που θα έχει ως επακόλουθο την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εκπονηθεί η συγκεκριμένη εργασία σχετίζεται με έρευνα σε βιβλιογραφικές αναφορές, σε εφημερίδες, περιοδικά και έρευνα στο διαδίκτυο.
Στο εμπειρικό τμήμα της εργασίας, η έρευνα διεξήχθη σε κατοίκους της περιοχής, με σκοπό να αποτυπωθεί η γνώμη τους για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης Ναυπάκτου και της ευρύτερης περιοχής. Η μέθοδος που επελέγη, ως η καταλληλότερη για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η ποσοτική και ως εργαλείο μέτρησης της έρευνας επελέγη το ερωτηματολόγιο. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε μία συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Ναύπακτος (Αιτωλοακαρνανία) - Ιστορία
Nafpaktos (Greece) - History
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Ναύπακτος
Cultural property - Greece - Aitoloakarnania (Nome) - Nafpaktos
Κοινωνική ταυτότητα - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Ναύπακτος
Group identity - Greece - Aitoloakarnania (Nome) - Nafpaktos
Πνευματικά ιδρύματα και οργανώσεις - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Ναύπακτος
Πολιτιστική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Ναύπακτος
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτιστικές δραστηριότητες, πολιτιστική ανάπτυξη, πολιτιστικές εκδηλώσεις, Ναύπακτος
Περιγραφή:
286 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0