Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και καταναλωτική συμπεριφορά στον τραπεζικό τομέα

Πτυχιακή Εργασία 20156
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και καταναλωτική συμπεριφορά στον τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας:
Λαχανά, Κοραλία Α.
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την καταναλωτική συμπεριφορά στον τραπεζικό τομέα της Ελλάδας κατά την οικονομική κρίση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις των Ελλήνων πελατών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των τραπεζών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε 100 καταναλωτές και πελάτες τραπεζών στην Αττική, κατά την περίοδο 4 Ιανουαρίου 2018 έως 25 Ιανουαρίου 2018. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο και το εισόδημα, αλλά και ερωτήσεις σχετικές με την ενημερότητα και την άποψη των καταναλωτών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον τραπεζικό κλάδο. Από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων διαπιστώνεται ότι το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο είναι βασικοί παράγοντες για την συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τις κοινωνικά υπεύθυνες τράπεζες. Μάλιστα, από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η πλειοψηφία του δείγματος δεν έχει καμία ενημέρωση από τις τράπεζες που συναλλάσσονται σχετικά με τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιούν, ενώ οι ίδιοι πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι οι τράπεζες οφείλουν να έχουν κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Καταναλωτική συμπεριφορά
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τράπεζες, καταναλωτής, καταναλωτική συμπεριφορά, περιβάλλον
Περιγραφή:
50 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

LACHANA_OOO_2018.pdf

578 KB