Μάρκετινγκ και ικανοποίηση πελατών στον τομέα της ψυχαγωγίας

Πτυχιακή Εργασία 20153
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μάρκετινγκ και ικανοποίηση πελατών στον τομέα της ψυχαγωγίας
Συγγραφέας:
Κάλκου, Θεοδώρα Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να ερευνήσει τους παράγοντες που προτρέπουν τους καταναλωτές ώστε να δεχτούν το κινητό τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας του προωθητικού περιεχομένου. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπιση προηγούμενων ερευνών σχετικα με την υπάρχουσα κατάσταση του μάρκετινγκ μέσω κινητού τηλεφώνου όσον αφορά προτάσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης, καθώς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών προς αυτό. Σύμφωνα με τις προηγούμενες εμπειρικές μελέτες δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε από τον Μάρτιο του 2017 έως και το Μάιο του 2017 σε περιορισμένο δείγμα καταναλωτών, κατοίκων της Αθήνας. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών και γραμμικών πολλαπλών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές ως προς την αξιοποίηση των διαφημιστικών μηνυμάτων που λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο, την εμπιστοσύνη ως προς την πηγή πληροφόρησης και εν τέλη την ικανοποίηση τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο και το εισόδημα είναι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές, ενώ το μορφωτικό επίπεδο δεν εμφάνισε σημαντικές διαφορές. Τέλος, παρατηρήθηκε πως υπάρχει αρνητική στάση των καταναλωτών προς τα διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με προτάσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχαγωγία. Ελεύθερος χρόνος
Εμπόριο
Τηλεπικοινωνίες
Λοιπά Θέματα:
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία - Μάρκετινγκ
Καταναλωτές
Διαφήμιση
Κινητή τηλεφωνία
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχαγωγία, διαφημιστικά μηνύματα, μάρκετινγκ, κινητό τηλέφωνο, ικανοποίηση
Περιγραφή:
57 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΚΑΛΚΟΥ_ΟΟΟ_18.pdf

491 KB