Αλλαγές σε δείκτες φλεγμονής ατόμων με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος μετά από εξάμηνη παρέμβαση τροποποίησης του τρόπου ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 20125
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές σε δείκτες φλεγμονής ατόμων με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος μετά από εξάμηνη παρέμβαση τροποποίησης του τρόπου ζωής
Συγγραφέας:
Ντούσκα, Κωσταντίνα Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κοντογιάννη, Μερόπη
Περίληψη:
Εισαγωγή-Σκοπός: Η NAFLD αποτελεί τη συχνότερη αιτία χρόνιας ηπατικής νόσου παγκοσμίως και μέχρι σήμερα, η αντιμετώπισή της βασίζεται στην τροποποίηση του τρόπου ζωής. Η Μεσογειακή δίαιτα(ΜΔ) έχει συσχετιστεί με πολλές ευνοϊκές επιδράσεις για την υγεία γενικότερα και με βελτίωση της ηπατικής στεάτωσης και άλλων κλινικών και βιοχημικών δεικτών της NAFLD. Δεδομένου ότι ο μηχανισμός της φλεγμονής συμμετέχει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της NAFLD, καθώς και ότι μία από τις ευεργετικές ιδιότητες της ΜΔ είναι η αντιφλεγμονώδη δράση της, ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση της επίδρασης της ΜΔ σε δείκτες φλεγμονής σε ασθενείς με NAFLD. Σκοπός της παρούσας κλινικής μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση μιας 6μηνης παρέμβασης, με στόχο της αύξηση στην προσκόλληση στη ΜΔ ή στον Μεσογειακό τρόπο ζωής περιλαμβάνοντας επιπλέον αλλαγές στις συνήθειες σωματικής δραστηριότητας και ύπνου, παράλληλα με απώλεια βάρους, σε δείκτες φλεγμονής, σε ασθενείς με NAFLD.
Μεθοδολογία-Υλικό: Εξήντα τρεις υπέρβαροι ή παχύσαρκοι εθελοντές με NAFLD (κριτήρια εισαγωγής: αυξημένη αλανινική αμινοτρανσφεράσηκαι/ή γ-γλουμυλοτρανσφεράση, ένδειξη ηπατικής στεάτωσης σε υπερηχογράφημα και/ή βιοψία και αποκλεισμός άλλων αιτιών ηπατικής νόσου), εντάχθηκαν τυχαία στις ομάδες Μεσογειακής δίαιτας(ΟΜΔ, ν=21), Μεσογειακού τρόπου ζωής(ΟΜΤΖ, ν=21) και στην ομάδα ελέγχου(ΟΕ, ν=21). Η ΟΕ έλαβε υπόδειγμα διαιτολογίου και γενικές οδηγίες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής στην έναρξη, ενώ οι ΟΜΔ και ΟΜΤΖ ακολούθησαν εντατικοποιημένη παρέμβαση απώλειας βάρους με 7 συμβουλευτικές συνεδρίες βασισμένες στην αύξηση της προσκόλλησης στη ΜΔ για την ΟΜΔ και επιπλέον στη βελτίωση των συνηθειών σωματικής δραστηριότητας και ύπνου για την ΟΜΤΖ. Αξιολόγηση έγινε στην αρχή της μελέτης και 6 μήνες μετά. Έγινε λήψη ιατρικού ιστορικού, κοινωνικο-δημογραφικών, ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, διατροφική αξιολόγηση (εκτίμηση βαθμού προσκόλλησης στη ΜΔ με το δείκτη MedDietScore) αξιολόγηση σωματικής δραστηριότητας, ύπνου, βιοχημικών δεικτών, της ηπατικής ακαμψίας και δεικτών φλεγμονής [αδιπονεκτίνη, υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη(hs-CRP), παράγοντας νέκρωσης των όγκων(TNF-α), ιντερλευκίνες 6(IL-6) και 10(ΙL-10)].
Αποτελέσματα: Κατά την 6μήνη αξιολόγηση οι ομάδες της μελέτης διέφεραν σημαντικά ως προς την προσκόλληση στην ΜΔ (Ρ<0,001), με τις ΟΜΔ και ΟΜΤΖ να αυξάνουν τον δείκτη MedDietScore περισσότερο συγκριτικά με την ΟΕ [διαφορά 5,3(Διάστημα Εμπιστοσύνης-ΔΕ:2,3, 8,3) και 6,9(ΔΕ:3,7, 10,1), αντίστοιχα]. Επίσης, και οι 3 ομάδες της μελέτης πέτυχαν απώλεια βάρους, αλλά παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο ποσοστό απώλειας βάρους (Ρ=0,01) και στον ΔΜΣ (Ρ=0,008) μεταξύ των ομάδων, με τις ομάδες ΟΜΔ και ΟΜΤΖ να επιτυγχάνουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό απώλειας βάρους συγκριτικά με την ΟΕ [διαφορά -2,1(ΔΕ:-1,1, -4,1) και -1,8(ΔΕ:-1,0, -3,5), αντίστοιχα] και μεγαλύτερη μείωση του ΔΜΣ συγκριτικά με την ΟΕ [διαφορά -1,0(ΔΕ:-0,9, -1,0) και -1,0(ΔΕ:-0,9, 1,0), αντίστοιχα]. Επίσης, οι ομάδες διέφεραν σημαντικά ως προς το επίπεδο ηπατικής ακαμψίας (Ρ=0,002), με σημαντική μείωση στις ΟΜΔ και ΟΜΤΖ συγκριτικά με την ΟΕ[προσαρμοσμένη διαφορά-0,8(ΔΕ:-0,7, -1,0) και -0,8(ΔΕ:-0,7, -0,9), αντίστοιχα], λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια βάρους. Τέλος, όσον αφορά τους δείκτες φλεγμονής δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων στο τέλος της εξάμηνης παρέμβασης.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη η 6μηνη παρέμβαση με μεσογειακή δίαιτα ή με μεσογειακό τρόπο ζωής οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό απώλειας βάρους και μεγαλύτερη μείωση του ΔΜΣ και βελτίωσε σημαντικά την ηπατική ακαμψία σε σχέση με την ΟΕ. Ωστόσο, σημαντικές αλλαγές σε δείκτες φλεγμονής μεταξύ των ομάδων δεν παρατηρήθηκαν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του πεπτικού συστήματος. Γαστρεντερολογία
Λοιπά Θέματα:
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Φλεγμονή
Μεσογειακή δίαιτα
Λέξεις-κλειδιά:
μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, δείκτες φλεγμονής, Μεσογειακή δίαιτα, Μεσογειακός τρόπος ζωής
Περιγραφή:
103 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0