Δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ: κατανάλωση κρασιού και βιοχημικοί δείκτες καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πτυχιακή Εργασία 20083
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ: κατανάλωση κρασιού και βιοχημικοί δείκτες καρδιαγγειακών νοσημάτων
Συγγραφέας:
Ευλογημένου, Δανάη Π.
Επιβλέπων καθηγητής:
Φραγκοπούλου, Ελισσάβετ
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν παγκοσμίως την πρώτη αιτία θανάτου. Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης νόσος των αρτηριών και αποτελεί τον κυριότερο λόγο εμφάνισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Είναι γεγονός ότι το αλκοόλ, δρα προστατευτικά με διάφορους πιθανούς μηχανισμούς μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού νοσήματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διεύρυνση της γνώσης σχετικά με την επίδραση κατανάλωσης αλκοόλ και συγκεκριμένα κρασιού, με την παρουσία παραγόντων κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και με την 10-ετή εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων στον ελληνικό πληθυσμό. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, εξετάσθηκαν δύο υποπληθυσμοί της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, το πρώτο δείγμα αποτελείτο από 628 άτομα με δεδομένα κατανάλωσης αλκοόλ και βιοχημικούς δείκτες προ δεκαετίας και στη συνέχεια μελετήθηκε ένα δεύτερο δείγμα 314 ατόμων με δεδομένα μετά δεκαετίας. Αποτελέσματα: Στο πρώτο δείγμα η 10-ετής επίπτωση ΚΑΝ ήταν 18.6%. Τα άτομα που εμφάνισαν καρδιαγγειακό νόσημα κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες αιθανόλη την ημέρα συγκριτικά με τα άτομα που δεν εμφάνισαν. Επιπλέον, αυτοί που δεν εμφάνισαν καρδιαγγειακό νόσημα κατανάλωναν σε μεγαλύτερο ποσοστό κρασί και μπύρα. Στο δεύτερο δείγμα, η λογιστική παλινδρόμηση έδειξε σημαντική συσχέτιση της IL-6 και της αδιπονεκτίνης με την εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου. Θετική συσχέτιση επίσης, παρατηρήθηκε ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ το Σαββατοκύριακο και της εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου, ενώ αρνητική στη χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ το Σαββατοκύριακο. Συμπέρασμα: Συνολικά, τα ευεργετικά αποτελέσματα στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων παρατηρήθηκαν στις χαμηλές προσλήψεις αλκοόλ (<1 ποτό/ημέρα) κυρίως οίνου και μπύρας, ενώ στην εμφάνιση ΜΣ η πρόσληψη <2 ποτά/ το Σαββατοκύριακο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Οίνος - Θεραπευτικές ιδιότητες
Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Αρτηριοσκλήρωση
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Λέξεις-κλειδιά:
αθηροσκλήρωση, καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικό σύνδρομο, αλκοόλ, κρασί
Περιγραφή:
122 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0