Δημιουργία και εφαρμογή πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος προώθησης υγιεινής διατροφής & παρέμβασης στη διατροφική συμπεριφορά παιδιών νηπιαγωγείου, μέσα από το ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι

Μεταπτυχιακή Εργασία 19834
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημιουργία και εφαρμογή πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος προώθησης υγιεινής διατροφής & παρέμβασης στη διατροφική συμπεριφορά παιδιών νηπιαγωγείου, μέσα από το ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι
Συγγραφέας:
Λαρίση, Γεωργία Π.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Έρευνες στην Ελλάδα, δείχνουν ότι το ποσοστό υπερβάλλοντος βάρους στο σχολικό πληθυσμό παραμένει υψηλό, ενώ ταυτόχρονα η προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή δεν είναι ικανοποιητική. Σύμφωνα με την UNESCO πολλά παραδοσιακά παραμύθια, αναδεικνύουν το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πιλοτικού Προγράμματος Σχολικής Διατροφικής Παρέμβασης μέσα από το Ελληνικό Παραδοσιακό Παραμύθι, για τη βελτίωση της διατροφικής συμπεριφοράς, σε παιδιά νηπιαγωγείου. Η παρέμβαση είχε 3μηνη διάρκεια και πραγματοποιήθηκε σε δύο νηπιαγωγεία, με συνολικό δείγμα 83 νηπίων ηλικίας 4,5 – 5,5 ετών (ομάδα παρέμβασης, n=62 και ομάδα ελέγχου, n=21). Στοιχεία για τα κοινωνικοδημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά γονέων και νηπίων, καθώς και για τον τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες, την προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή (KIDMED), τη Διατροφική Συμπεριφορά (Child Eating Behaviour Questionnaire - CEBQ) των παιδιών και την επιρροή του προγράμματος, συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από τους γονείς πριν και μετά την παρέμβαση. Οι γονείς, επίσης, επισήμαναν τα σημαντικότερα προβλήματα διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών τους, εστιάζοντας στη χαμηλή κατανάλωση και ποικιλία φρούτων και λαχανικών, στην περιορισμένη αποδοχή και την αρνητική κριτική απέναντι στα νέα τρόφιμα. Όσον αφορά στα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι στην ομάδα παρέμβασης, βελτιώθηκε η συμπεριφορά των παιδιών ως προς τα παραπάνω προβλήματα, αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά το συνολικό σκορ προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή, μειώθηκαν οι ώρες απασχόλησης σε οθόνη, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ ανά Τμήμα, μειώθηκε στατιστικά σημαντικά η κατανάλωση χυμών και αναψυκτικών, η Καθυστέρηση στο Φαγητό και η Συναισθηματική Υποφαγία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Παχυσαρκία στα παιδιά
Εκπαίδευση
Παιδιά - Διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικό Παραδοσιακό Παραμύθι, Μεσογειακή Διατροφή, Παιδική Παχυσαρκία, Νεοφοβία
Περιγραφή:
173 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

LARISI_PMSOOO_17.pdf

2 MB