Μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων παρα-προϊόντων οινοποιίας στη συσσώρευση αιμοπεταλίων

Πτυχιακή Εργασία 19824
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων παρα-προϊόντων οινοποιίας στη συσσώρευση αιμοπεταλίων
Συγγραφέας:
Μπουλουγούρη, Βασιλική Η.
Επιβλέπων καθηγητής:
Φραγκοπούλου, Ελισσάβετ
Περίληψη:
Τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε φυσιολογικές και παθολογικές διαδικασίες που συμβαίνουν στον οργανισμό, επηρεάζοντας αισθητά τη λειτουργία των αγγείων, έχοντας άλλοτε προστατευτικά και άλλοτε δυσμενή αποτελέσματα. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της αιμόστασης, της πήξης και της φλεγμονής. Η ενεργή συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της αθηροσκλήρωσης είναι ο κυριότερος λόγος που έχουν γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος πολλών μελετών. Προηγούμενες μελέτες μας έχουν πιστοποιήσει ότι το κρασί περιέχει αναστολείς του PAF με αντι-αιμοπεταλιακή δράση. Τα παραπροϊόντα οινοποίησης, κυρίως οι σπόροι και οι φλούδες, αποτελούν μια φθηνή και κατά βάση ανεκμετάλλευτη πηγή ανάλογων συστατικών με οφέλη για τον οργανισμό.
Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής πτυχιακής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της αντι-αιμοπεταλιακής δράσης εκχυλισμάτων παραπροϊόντων οινοποίησης. Χρησιμοποιήθηκαν παραπροϊόντα οινοποίησης από δύο ποικιλίες σταφυλιού, Cabernet Sauvignon και Syrah.
Για την εκχύλιση των παραπροϊόντων είχαν χρησιμοποιηθεί τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι (Bligh-Dyer, αιθανόλη 80%, εξάνιο, νερό). Εξετάστηκε η ικανότητα των εκχυλισμάτων να αναστέλλουν in vitro τη συσσώρευση ανθρώπινων αιμοπεταλίων έναντι των συσσωρευτικών παραγόντων PAF, ADP και TRAP.
Ισχυρότερη και δοσοεξαρτώμενη αναστολή παρουσίασαν τα εκχυλίσματα αιθανόλης, με τις τιμές των IC50 να κυμαίνονται μεταξύ 70-200μg παραπροϊόντων, ανάλογα την ποικιλία σταφυλιού και ακολούθησαν τα εκχυλίσματα της λιποειδικής φάσης της Bligh-Dyer με IC50 από 200-300μg παραπροϊόντων. Τα εκχυλίσματα εξανίου (2-240μg) προκάλεσαν αναστολή που ωστόσο δεν έφτασε μέχρι το 50%, ενώ τα υδατικά (0,1-170μg), προκάλεσαν ενεργοποίηση.
Τα ευρήματα της μελέτης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα εκχυλίσματα αιθανόλης των παραπροϊόντων οινοποίησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή για την παραλαβή συστατικών με αντι-αιμοπεταλιακή δράση για τον εμπλουτισμό τροφίμων και τη δημιουργία συμπληρωμάτων διατροφής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Αρτηριοσκλήρωση
Οίνος - Θεραπευτικές ιδιότητες
Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοπετάλια, αθηροσκλήρωση, κρασί, παραπροϊόντα οινοποίησης, αντι-αιμοπεταλιακή δράση
Περιγραφή:
142 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0