Αποτίμηση των διατροφικών συνηθειών και της αλληλεπίδρασης τους με πολυμορφισμούς γονιδίων στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Ελληνική NAFLD μελέτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 19457 384 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτίμηση των διατροφικών συνηθειών και της αλληλεπίδρασης τους με πολυμορφισμούς γονιδίων στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Ελληνική NAFLD μελέτη
Συγγραφέας:
Μπόρσα, Δήμητρα Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός: Η αποτίμηση των διατροφικών προτύπων στην NAFLD και της αλληλεπίδρασής τους με τους πολυμορφισμούς rs738409 του γονιδίου PNPLA3 και rs58542926 του γονιδίου TM6SF2.
Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη περιελάμβανε 134 ασθενείς και 217 μάρτυρες. Η διάγνωση της NAFLD έγινε με υπερηχογράφημα υπό απουσία δευτεροπαθών αιτιών. Η διατροφή αξιολογήθηκε με FFQ, και έγινε ανάλυση PCA για διατροφικά πρότυπα. Ακολούθησε ομαδοποίηση σε τεταρτημόρια για κάθε πρότυπο. Η γενετική ανάλυση έγινε με γονοτύπηση.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση διατροφικών προτύπων έδειξε ότι η υψηλότερη υιοθέτηση ενός Δυτικού προτύπου συσχετίζεται με υψηλότερη πιθανότητα για τη NAFLD σε σχέση με τη χαμηλότερη υιοθέτηση (OR:2.104, p: 0.045). Αντίθετα, η υψηλότερη υιοθέτηση ενός προτύπου πλούσιου σε πρωτεΐνη, μείωνε το NAFLD Fibrosis Score (NFS) (r:-0.116, p:0.037). Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι στους ομοζυγώτες για τα συχνά αλληλόμορφα των rs738409 και rs58542926 πολυμορφισμών, η υψηλότερη υιοθέτηση του Δυτικού προτύπου συσχετίστηκε με υψηλότερη πιθανότητα για τη NAFLD σε σχέση με τη χαμηλότερη υιοθέτηση (OR:3.078, p: 0.043 και OR:2.292,p: 0.041 αντίστοιχα). Επιπλέον, στους φορείς του αλληλόμορφου κινδύνου για τον πολυμορφισμό rs738409 του γονιδίου PNPLA3, η υψηλότερη υιοθέτηση προτύπου πλούσιου σε πρωτεΐνη μείωνε το NFS (r:-0.168, p:0.041). Τα αποτελέσματα παρέμειναν στατιστικά σημαντικά έπειτα από διόρθωση για συγχυτικούς παράγοντες.
Συμπεράσματα: Ταυτοποιήθηκαν διατροφικά πρότυπα που σχετίζονται με τη NAFLD. Η υιοθέτηση ενός Δυτικού προτύπου διατροφής σχετίζεται θετικά με τη NAFLD ενώ η υιοθέτηση προτύπου πλούσιου σε πρωτεΐνη φαίνεται να είναι προστατευτική. Σε περαιτέρω ανάλυση το πρότυπο πλούσιο σε πρωτεΐνη φάνηκε να είναι προστατευτικό και για τους φορείς του αλληλόμορφου κινδύνου του πολυμορφισμού rs738409 του γονιδίου PNPLA3.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Ήπαρ - Ασθένειες
Διατροφικές συνήθειες
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, διατροφικά πρότυπα, γονίδιο PNPLA3, γονίδιο TM6SF2, αλληλεπίδραση γονιδίων-διατροφής
Περιγραφή:
125 σ. : πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΜΠΟΡΣΑ_ΕΔΔ_2017.pdf

1 MB