Η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία της Πάφου

Πτυχιακή Εργασία 19370 352 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία της Πάφου
Συγγραφέας:
Γιαννάκου, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γιώργος
Περίληψη:
Η μετανάστευση είναι ένα συνήθης φαινόμενο στην Ευρώπη. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, σήμερα έχουν μετατραπεί σε χώρες υποδοχής μεταναστών. Το ίδιο και η Κύπρος. Το νησί, κατά τα τελευταία χρόνια κατακλύζεται από ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών, τόσο από χώρες της Ευρώπης, όσο και από τις τρίτες χώρες.
Η ανάλυση που ακολουθεί επιχειρεί να μελετήσει το φαινόμενο μετανάστευση σε Ευρώπη και Κύπρο, τα χαρακτηριστικά των μεταναστών, τις συνέπειες της μετανάστευσης, τις μεταναστευτικές πολιτικές που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Κύπρο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταναστευτική πολιτική της Κύπρου και κυρίως να μελετήσει την μετανάστευση στην πόλη της Πάφου.
Η οικονομία της Πάφου στηρίζεται κατά πολύ στην παρουσία του ξένου εργατικού δυναμικού, ωστόσο όμως τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά. Η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία της Πάφου δημιουργεί αρκετά προβλήματα για την πόλη. Οι συγκρούσεις των ντόπιων με τους ξένους είναι συχνές. Έτσι λοιπόν, κύριος στόχος της μελέτης αυτής είναι να δούμε πως η κοινωνία της Πάφου αντιμετωπίζει τους μετανάστες και πως αυτοί με την σειρά τους αντιμετωπίζουν τους ντόπιους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Κύπρος
Κοινωνική ενσωμάτωση
Λέξεις-κλειδιά:
Μετανάστες, ένταξη, ενσωμάτωση, Πάφος, Κύπρος
Περιγραφή:
131 σ.: διαγρ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GIANNAKOU_GEO_07.pdf

2 MB