Εφαρμογές τηλεϊατρικής στον ευρωπαϊκό χώρο: διατροφή ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

Πτυχιακή Εργασία 19359 336 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογές τηλεϊατρικής στον ευρωπαϊκό χώρο: διατροφή ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
Συγγραφέας:
Γουρουντή, Σταυρούλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Πολυχρονόπουλος, Ευάγγελος
Περίληψη:
Η τηλεϊατρική είναι η χρήση των τηλεπικοινωνιών και της ιατρικής τεχνολογίας για την παροχή κάποιων ή όλων από τις παρακάτω μορφές ανταλλαγής πληροφοριών, π.χ. δεδομένα, ακουστική και/ ή οπτική επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενή ή μεταξύ γιατρού και επαγγελματία υγείας που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες και για να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για λόγους υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ιατρικούς, ερευνητικούς και/ ή εκπαιδευτικούς και διδακτικούς λόγους.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνήσει και να παρουσιάσει κάποιες από τις πιο σημαντικές εφαρμογές της τηλεϊατρικής στον Ευρωπαϊκό χώρο και, πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, καθώς και να εντοπίσει αυτές τις εφαρμογές που αφορούν διατροφική παρέμβαση σε ειδικούς διατροφικούς πληθυσμούς.
Οι βασικότεροι στόχοι της τηλεϊατρικής είναι η μεταφορά της πληροφορίας, αντί του ασθενή, η καλύτερη ποιότητα και ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, η ανεξάρτητη από την τοποθεσία του ασθενή παροχή ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης καθώς και η γρηγορότερη και ασφαλέστερη λήψη αποφάσεων για θεραπεία.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την τηλεϊατρική μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: (α) άμεσα απτά οφέλη – η οικονομική αξία των οποίων μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί, (β) άμεσα επακόλουθα οφέλη – τα οποία έχουν μια καθορισμένη αντιληπτή αξία αλλά η πραγματική τους αξία είναι κάπως δυσκολότερο να καθοριστεί, αν και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να εξακριβωθεί ή να υπολογιστεί και (γ) έμμεσα οφέλη – τα οποία προκύπτουν από διάφορους φορείς που συμμετέχουν στην παροχή τηλεϊατρικής. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα οφέλη της τηλεϊατρικής είναι σύμφωνα με την ομάδα-στόχο (στους ασθενείς, στους γιατρούς, στα νοσοκομεία, σε άλλες ομάδες).
Οι εφαρμογές τηλεϊατρική στην Ευρώπη είναι πολλές. Οι περισσότερες από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια προγράμματα είναι το IST, υπό την αιγίδα του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες όπως το WEBLINC, το AMON, το M2DM, το TELEMEDICARE, το PANCEIA-ITV, το EPI-MEDICS, κ.ά. Το TELEMATICS 2C είναι ένα άλλο πρόγραμμα που έχει χρηματοδοτήσει έρευνες όπως το DIABCARE Q-NET, το ISHTAR και το ET-ASSIST, ενώ το AIM 2 έχει χρηματοδοτήσει μελέτες όπως το EPIC και το ISAAC.
Στην Ελλάδα, ένας απ’ τους βασικότερους φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής είναι το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, το οποίο συνδέεται με 40 κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας τα Τακτικά Τηλεϊατρεία πνευμονολογικών νοσημάτων, καρδιολογικών νοσημάτων και υπέρτασης, ουρολογικών παθήσεων, ηπατολογικών νοσημάτων, διαβητολογικό, λιπιδαιμικό και διαιτητικής αγωγής, ενώ διοργανώνει και προγράμματα Αγωγής Υγείας. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό δίκτυο τηλεϊατρικής είναι το HYGEIAnet, το οποίο συνδέει 7 νοσοκομεία, 16 κέντρα υγείας και 10 αγροτικά ιατρεία στην περιοχή της Κρήτης. Άλλες εφαρμογές τηλεϊατρικής στην Ελλάδα συναντάμε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με το Πρόγραμμα Ασθενοφόρων, καθώς και εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από ιδιωτικούς φορείς όπως το C-Monitor, το e-Vital, το MEDITRAV και το Tele//Iasis.
Όσον αφορά την τηλεϊατρική στον τομέα της διατροφής στην Ελλάδα, έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις από το Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, με τη μορφή Τακτικών Τηλεϊατρείων διατροφικής αγωγής, καθώς επίσης και ως προγράμματα Αγωγή Υγείας στη διατροφή. Τέλος, άλλη μία εφαρμογή που αφορά καθαρά την διαιτητική αντιμετώπιση υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με σκοπό την απώλεια βάρους, με τη βοήθεια της Τηλεϊατρικής έχει γίνει από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε πειραματικό στάδιο.
Καταλήγοντας, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές εφαρμογές τηλεϊατρικής στον Ευρωπαϊκό χώρο, οι οποίες καταφέρνουν να βελτιώνουν την ποιότητα και να μειώνουν το χρόνο παροχής ιατρικής περίθαλψης, ο ρόλος τους όμως στη διαιτητική αντιμετώπιση ειδικών διατροφικών πληθυσμών δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί, καθώς είναι πολύ λίγες οι εφαρμογές που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του διαιτολόγου. Η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας, όμως, αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό, αλλά και το πεδίο των εφαρμογών τηλεϊατρικής και, κατά συνέπεια, είναι πιθανό ότι σε λίγα κιόλας χρόνια, η χρήση της τηλεϊατρικής θα είναι σημαντική όσον αφορά την παροχή διαιτητικής φροντίδας σε ειδικούς διατροφικούς πληθυσμούς και όχι μόνο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τηλεπικοινωνίες
Ιατρική (Γενικά)
Διαιτολογία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Λοιπά Θέματα:
Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας στην ιατρική περίθαλψη
Ασθενείς - Διατροφή
Κλινική διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεϊατρική, ειδική διατροφή, ιατρική τεχνολογία
Περιγραφή:
115 σ.: πίν., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GOUROUNTI_EDD_05.pdf

3 MB