Το τραπεζικό σύστημα – τρόποι προσέγγισης του καταναλωτή: η περίπτωση της Κύπρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 19353 357 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το τραπεζικό σύστημα – τρόποι προσέγγισης του καταναλωτή: η περίπτωση της Κύπρου
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η προέλευση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου και ειδικότερα να ελεγχθεί η μορφή του κατά τη πορεία του χρόνου καθώς επίσης και ποιες τράπεζες το αποτελούν (εγχώριες και ξένες). Επιδιώκει επίσης να παρουσιάσει τους τρόπους προσέγγισης του καταναλωτή με εξαίρεση τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή το δίκτυο καταστημάτων των τραπεζών. Ακόμη, βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς των Κυπρίων καταναλωτών απέναντι σε αυτούς τους νέους τρόπους προσέγγισης τους από τις τράπεζες και η σκιαγράφηση των καταναλωτικών τους προφίλ απέναντι στην κάθε μία υπηρεσία.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 23/12/2004 έως 28/02/2005, και το ερωτηματολόγιο της έρευνας δόθηκε σε τυχαίο δείγμα 350 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, κατοίκων διαφόρων περιοχών της πόλης της Λεμεσού.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν τις Μηχανές Αυτόματης Εξυπηρέτησης (ΑΤΜ) για την πραγματοποίηση των τραπεζικών τους συναλλαγών, περιλαμβάνει άτομα νεαρής ηλικίας, μορφωμένα και με υψηλό εισόδημα. Σχετικά με το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), αυτό περιλαμβάνει κυρίως άνδρες με υψηλό εισόδημα που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και που έχουν μεγάλες γνώσεις – εμπειρία χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τέλος, όσον αφορά τον τρίτο τρόπο προσέγγισης των καταναλωτών, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν την τραπεζική υπηρεσία μέσω τηλεφώνου μοιάζει με αυτό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), και συγκεκριμένα περιλαμβάνει κυρίως νέους άνδρες με υψηλό εισόδημα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Δημόσιες σχέσεις
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Κύπρος
Λέξεις-κλειδιά:
Τραπεζικό σύστημα, τράπεζες, πελάτες, προσέγγιση, Κύπρος
Περιγραφή:
326 σ.: πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

CHRISTODOULOU_PMSOOO_05.pdf

3 MB