Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Δυστίων

Πτυχιακή Εργασία 19341 295 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Δυστίων
Συγγραφέας:
Γκούμα, Παναγιώτα Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γιώργος
Περίληψη:
Η μετανάστευση ως φαινόμενο παρουσιάζεται όλο και εντονότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Γι’ αυτό και αποτελεί συχνά αντικείμενο μελέτης και στατιστικής επεξεργασίας.
Μέσα από μια θεωρητική προσέγγιση του όρου «μετανάστευση» σε συνδυασμό με την επεξεργασία ερωτηματολογίων συμπληρωμένων από τον αλλοδαπό και από τον γηγενή πληθυσμό, η παρούσα εργασία θα αναλύσει θέματα που αφορούν γενικότερα στην Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, θα αναφερθεί στην Εύβοια και θα εστιάσει στο δήμο Δυστίων. Εκεί θα επιχειρήσει όχι μόνο να παραθέσει τις αιτίες της μετανάστευσης που οδήγησαν στο δήμο αυτό αλλά και να εμβαθύνει στις επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που έχει η ανομοιογένεια του πληθυσμού σε κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό και πολιτιστικό επίπεδο.
Στα συμπεράσματα αυτής της πτυχιακής θα αναφερθεί το «αν» και το «κατά πόσο» τελικά εντάσσονται και απασχολούνται οι αλλοδαποί στο δήμο Δυστίων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Λοιπά Θέματα:
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα
Μετανάστες - Ελλάδα
Πρόσφυγες - Επαγγελματική απασχόληση
Λέξεις-κλειδιά:
απασχόληση, ένταξη, μετανάστευση, μετανάστες, δήμος Δυστίων
Περιγραφή:
125 σ.: πίν., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GOUMA_GEO_08.pdf

2 MB