Εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών των φοιτητών και των φοιτητριών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε σχέση με τις διατροφικές οδηγίες για Έλληνες Ενήλικες και ο ρόλος του Ιδρύματος στη διαμόρφωσή τους

Πτυχιακή Εργασία 19254 566 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών των φοιτητών και των φοιτητριών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε σχέση με τις διατροφικές οδηγίες για Έλληνες Ενήλικες και ο ρόλος του Ιδρύματος στη διαμόρφωσή τους
Συγγραφέας:
Χατζηττοφή, Αδούλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κανέλλου, Αναστασία
Περίληψη:
Στην περιγραφική έρευνα που ακολουθεί εξετάστηκαν οι διατροφικές συνήθειες των φοιτητών και φοιτητριών του πρώτου και τέταρτου έτους του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκρίθηκαν, πρωτίστως, με τις διατροφικές συστάσεις για Έλληνες ενήλικες. Το ερευνητικό εργαλείο που υιοθετήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων το οποίο διανεμήθηκε σε 30 άτομα από το κάθε έτος αντίστοιχα. Ο ερευνητής εντόπισε τις προβληματικές ομάδες τροφίμων στις οποίες η κατανάλωση σημειώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι ομάδες αυτές εντοπίζονται αρχικά να είναι τα λαχανικά, με ποσοστό ατόμων να βρίσκονται κάτω από τις συνιστώμενες έξι (6) συνιστώμενες μικρομερίδες σε 100% για το πρώτο και 93% για το τέταρτο έτος, αντίστοιχα. Επιπλέον, στην ομάδα των ψαριών τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση βρίσκεται κάτω από τις συνιστώμενες πέντε με έξι (5-6) μικρομερίδες σε αντίστοιχα ποσοστά 90% και 93% για τα δύο έτη. Τέλος, η ομάδα των δημητριακών βρίσκεται σε ποσοστό ατόμων για το πρώτο έτος 100% και 90% για το τέταρτο έτος, κάτω από τις συνιστώμενες (8) οκτώ μικρομερίδες. Ωστόσο, οι ποσότητες των φρούτων που καταναλώνονται καθημερινά είναι ικανοποιητικές (2,8μμ και 2,6μμ για τα δύο έτη). Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων είναι υψηλή και βρίσκεται πάνω από τις συνιστώμενες (2) δύο μικρομερίδες. Η περισσότερο διαδεδομένη ομάδα κατανάλωσης και για τα δύο έτη φαίνεται να είναι τα γλυκά, με αντίστοιχα ποσοστά 87% και 83%, να βρίσκονται πάνω από τις συνιστώμενες 3μμ την εβδομάδα. Οι πατάτες είναι ευρείας κατανάλωσης αφού ποσοστό ατόμων 70% και 87% αντίστοιχα βρίσκεται πάνω από τη συνιστώμενη ποσότητα. Η κατανάλωση ελαιολάδου βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (77% και 90%) ενώ, αντίθετα, η κατανάλωση βουτύρου σε ιδιαίτερα χαμηλά (10% και 3%). Οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν φυσιολογικό βάρος, διατηρούν ένα σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής άσκησης, ενώ οι διατροφικές τους συνήθειες, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γευστικές τους προτιμήσεις, δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το πρώτο στο τέταρτο έτος σπουδών. Τα αποτελέσματα από την έρευνα αυτή καθιστούν πρωτίστως αναγκαία την υιοθέτηση νέων διαστάσεων (από τις ήδη υπάρχουσες), όσον αφορά τη διατροφική μόρφωση και επιμόρφωση των φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού αυτού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ανώτατη εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή - Ελλάδα
Εκπαίδευση - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
διατροφικές οδηγίες, Ελλάδα
Περιγραφή:
177 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Xatzittofi_OOO_2003.pdf

1 MB