Διατροφική συμπεριφορά, εικόνα σώματος και επίπεδα άγχους σε αθλητές/τριες του τένις

Πτυχιακή Εργασία 19204 293 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφική συμπεριφορά, εικόνα σώματος και επίπεδα άγχους σε αθλητές/τριες του τένις
Συγγραφέας:
Ευθυμίου, Φρόσω Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι αθλητές καθώς, επίσης, και οι αθλήτριες είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία πληθυσμού των οποίων οι διατροφικές συνήθειες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από το σύνολο του πληθυσμού. Πολλοί είναι εκείνοι που εξαιτίας αυτών των διαφοροποιήσεων εμφανίζουν συμπτώματα διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς με επικρατέστερη την αθλητική ανορεξία μεταξύ των αθλητών (Anorexia Athletica, AA). Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίζονται σε αθλήματα με ρακέτα όπως είναι το τένις, το μπάντμιντον, λόγω των συχνών διαίτων και των πολλών αγώνων, ενδεχομένως να είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε διατροφικές διαταραχές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπέδων της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα επίπεδα άγχους και την εικόνα σώματος σε δείγμα αθλητών και αθλητριών του τένις.
Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 170 άτομα συνολικά, 18-25 ετών από τα οποία τα 70 είναι αθλητές/τριες τένις και τα υπόλοιπα 100 άτομα δεν αθλούνταν συστηµατικά και αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου. Για την εξαγωγή συµπερασµάτων, χρησιµοποιήθηκαν και από τις δύο οµάδες τα εξής ερευνητικά εργαλεία : ερωτηµατολόγιο καταλληλότητας, ερωτηµατολόγιο διαιτητικών συνηθειών (EAT-26), ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης άγχους (STAI) και το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης εικόνας σώµατος (MBSRQ).
Αποτελέσµατα: Όσον αφορά τη διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά στους άνδρες αθλητές είναι 2,35%, στις γυναίκες αθλήτριες 2,94% ενώ στους άνδρες μη αθλητές είναι 3,53% και οι γυναίκες μη αθλήτριες παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό της τάξεως του 12,94%. Επίσης, στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης άγχους (STAI) οι αθλητές έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (μη αθλητές). Σχετικά µε την εικόνα σώµατος διαπιστώθηκε πως οι αθλητές του τένις παρουσιάζουν πιο θετική στάση και μεγαλύτερη εκτίµηση ως προς την εξωτερική εμφάνιση ,την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης, τη στάση ως προς τη φυσική κατάσταση, την εκτίμηση της κατάστασης υγείας, τη στάση ως προς την κατάσταση υγείας και τη στάση ως προς την αντιμετώπιση ασθένειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές διαταραχές
Αθλητές - Διατροφή
Άγχος - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Eating Attitudes, body image and stress levels in tennis players
Περιγραφή:
105 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EFTHYMIOU_OOO_17.pdf

1 MB