Περιορισμοί και δυνατότητες επιβίωσης των οικονομικών μεταναστών σε μια αγροτική περιοχή την εποχή της κρίσης : το παράδειγμα της περιοχής του Αγρινίου

Πτυχιακή Εργασία 19178 613 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιορισμοί και δυνατότητες επιβίωσης των οικονομικών μεταναστών σε μια αγροτική περιοχή την εποχή της κρίσης : το παράδειγμα της περιοχής του Αγρινίου
Συγγραφέας:
Καραγεώργου, Γεωργία Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η μετανάστευση για οικονομικούς λόγους, σε μια αγροτική περιοχή, εμπεριέχει περιορισμούς και δυνατότητες επιβίωσης. Ωστόσο, η εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο , προκύπτει ύστερα από μεταναστευτική διαδικασία , στην οποία περιπλέκονται οι ατομικές εμπειρίες του οικονομικού μετανάστη. Η παρούσα εργασία ,’ξετυλίγει τον μίτο’ της εγκατάστασης οικονομικών μεταναστών στην περιοχή του Αγρινίου. Με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης, επιχειρείται μια προσέγγιση στην καθημερινότητα των οικονομικών μεταναστών και στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την επιβίωση τους. Επιπλέον, μέσω συλλογής ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα του τοπικού πληθυσμού, στην περιοχή του Αγρινίου, πληροφορούμαστε για τους περιορισμούς και δυνατότητες επιβίωσης των οικονομικών μεταναστών, μέσω των απόψεων των γηγενών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, αποδεικνύεται ότι η οικονομική κρίση, αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή επιβίωση των οικονομικών μεταναστών, εφόσον θέτει περιορισμούς κυρίως σε κοινωνικό και δευτερευόντως σε οικονομικό επίπεδο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Μετανάστες - Οικονομικές συνθήκες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομικοί μετανάστες, Αγρίνιο, εργασιακή κατάσταση, ημι-δομημένη συνέντευξη, τοπική κοινωνία
Περιγραφή:
232 σ.: εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KARAGEORGOU_GEO_12_7_2017.pdf

3 MB