Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

Πτυχιακή Εργασία 19036
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα
Συγγραφέας:
Σακκάς, Νικόλαος Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Στην πτυχιακή μελέτη που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί, όσο εκτενέστερα γίνεται, η έννοια της βιώσιμης επιχειρηματικότητας καθώς και των βιώσιμων πρακτικών που συνδέονται με αυτή. Παρόλη την πολυπλοκότητα της έννοιας καθώς και των πηγών που διατίθεται στη παγκόσμια βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο για την έννοια αυτή, παρουσιάζονται, μέσα από τα κεφάλαια στα οποία στηρίζεται η εργασία, πτυχές της έννοιας αυτής με έμφαση στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της. Για την παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε το Μάιο του 2017 στους συμμετέχοντες της έρευνας. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα η συσχέτιση της με τις επιχειρήσεις και οφέλη που προσφέρει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα αλλά και τα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούσαν τις επιχειρήσεις φάνηκε να συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
βιώσιμη επιχειρηματικότητα, επιχειρήσεις, ξενοδοχείο
Περιγραφή:
88 σ., πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SAKKAS_OOO_17.pdf

1 MB