Επίδραση της Μαστίχας στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ΙΦΝΕ, με έμφαση σε βακτήρια-παραγωγούς βουτυρικού οξέος

Μεταπτυχιακή Εργασία 18984 358 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της Μαστίχας στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ΙΦΝΕ, με έμφαση σε βακτήρια-παραγωγούς βουτυρικού οξέος
Συγγραφέας:
Μάνθου, Ευανθία Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακού, Αδαμαντίνη
Περίληψη:
Εισαγωγή : Αλλαγές στην σύνθεση και λειτουργία του εντερικού μικροβιόκοσμου έχουν συσχετιστεί με τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) που περιλαμβάνουν την νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα. Η υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής των ασθενών αναδεικνύει την ανάγκη για χρήση φυσικών προϊόντων στην θεραπεία των ΙΦΝΕ, όπως η Μαστίχα Χίου.
Σκοπός : Η επίδραση της τρίμηνης πρόσληψης διατροφικού συμπληρώματος Μαστίχας Χίου (2,8 g) στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ενεργή ΙΦΝΕ.
Μεθοδολογία : Στα πλαίσια μιας διπλά τυφλής τυχαιοποιημένης μελέτης παρέμβασης χορηγήθηκαν 2 σκευάσματα mastic και mastiha. Το σκεύασμα με το φυσικό συμπλήρωμα περιείχε 2,8 g Μαστίχας. Διεξήχθη ποσοτικός προσδιορισμός των μικροοργανισμών με Real-Time PCR σε δείγματα κοπράνων από εθελοντές σε περίοδο έξαρσης της νόσου. Τα ευρήματα αξιολογήθηκαν ως προς τις δυο νόσους στην έναρξη και ως προς τους δυο τύπους παρέμβασης στην λήξη της παρέμβασης.
Αποτελέσματα : Στην έναρξη της παρέμβασης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των μικροοργανισμών σε σχέση με τις δυο νόσους. Το Faecalibacterium prausnitzii ανιχνεύτηκε σε όλους τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, αλλά σε 13 από τους 16 ασθενείς της νόσου Crohn. Μετά την λήξη της παρέμβασης δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των μικροοργανισμών συγκριτικά των δυο τύπων παρέμβασης. Επίσης, στον έναν εθελοντή με νόσο Crohn που στην αρχή δεν ανιχνεύτηκε το Faecalibacterium prausnitzii, μετά από χορήγηση mastiha o μικροοργανισμός εμφανίστηκε σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, ένας από τους εθελοντές της ελκώδους κολίτιδας έπαψε να εμφανίζει τον μικροοργανισμό μετά από την ίδια παρέμβαση.
Συμπεράσματα : Δεν παρουσιάστηκε υπεροχή κανενός από τα δυο σκευάσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Φαρμακολογία
Διαιτητική θεραπεία
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή
Συμπληρώματα διατροφής
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου, Μαστίχα Χίου, Faecalibacterium prausnitzii, Bifidobacterium spp., Roseburia spp.-Eubacterium rectale
Περιγραφή:
73 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MANTHOU_PMSEDD_17.pdf

1 MB