Κατανάλωση πρωινού και δείκτες παχυσαρκίας σε παιδιά Δημοτικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 18981
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατανάλωση πρωινού και δείκτες παχυσαρκίας σε παιδιά Δημοτικού
Συγγραφέας:
Πρωτοπαπά, Ιωάννα Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Γιάννης
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική μελέτη διερευνά, μέσα στα πλαίσια της μελέτης Healthy Growth Study, το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας, ως κύρια διατροφική πάθηση.
Επιλέχθηκε δείγμα 1.915 ατόμων, εβδομήντα επτά (77) δημοτικών σχολείων από τέσσερις (4) νομούς της ελληνικής επικράτειας για τη συλλογή των σχετικών δεδομένων. Για το σύνολο του δείγματος, έγιναν οι απαιτούμενες ανθρωπομετρήσεις όπως βάρος, ύψος, περίμετρος μέσης- γοφού, ΔΜΣ κλπ.
Ως προς το κομμάτι των στατιστικών αναλύσεων, οι σχετικές συγκρίσεις των μέσω όρων των συνεχών μεταβλητών και των κατηγορικών μεταβλητών έγιναν με τη χρήση των «τεστ t» και «τεστ x2» αντίστοιχα. Για τη θεώρηση των αποτελεσμάτων ως στατιστικώς σημαντικά, λήφθηκε υπόψη η τιμή P-Value <0,05.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα, η παράλειψη κατανάλωσης πρωϊνού γεύματος, βρέθηκε ότι έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον αυξημένο ΔΜΣ, το αυξημένο ποσοστό σωματικού λίπους, το αυξημένο ποσοστό περιμέτρου μέσης και πηλίκο περιμέτρου μέσης/περίμετρος γοφού.
Ως προς το σύνολο του δείγματος, τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας με την παράλειψη πρωινού γεύματος σε ποσοστό 33% και 16%, αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, τα παιδιά που παραλείπουν το πρωινό τους γεύμα έχουν 93% μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκα, σε σύγκριση με τα παιδιά που καταναλώνουν συστηματικά το πρωινό τους γεύμα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή
Πρωινό - Υγιεινολογικές απόψεις
Πρωινό
Παχυσαρκία
Παχυσαρκία στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωϊνό γεύμα, επιπολασμός παιδικής παχυσαρκίας, φυσική δραστηριότητα, διατροφικοί παράγοντες
Περιγραφή:
79 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0