Ιδιωτική Προσαρμοστικότητα και Δημόσιες Πολιτικές κατά την αποκατάσταση από πλημμυρικά επεισόδια. Η περίπτωση της Άρτας 2015

Μεταπτυχιακή Εργασία 18961
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιδιωτική Προσαρμοστικότητα και Δημόσιες Πολιτικές κατά την αποκατάσταση από πλημμυρικά επεισόδια. Η περίπτωση της Άρτας 2015
Συγγραφέας:
Κομιώτη, Αικατερίνη Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαπουντζάκη, Πόπη
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους συσχετισμούς, τις αντιθέσεις ή τη συμπόρευση μεταξύ ιδιωτικής προσαρμοστικότητας και δημοσίων πολιτικών κατά τη φάση αποκατάστασης μετά από πλημμυρικά γεγονότα, ειδικότερα μετά από αυτό που έπληξε την πόλη της Άρτας τον Ιανουάριο του 2015.
Το θέμα προσεγγίστηκε σε δύο επίπεδα. Πρώτα εξετάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο προσεγγίζοντας τις διάφορες έννοιες που πραγματεύεται η εργασία και τις προσεγγίσεις αυτών και σε δεύτερο επίπεδο πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων.
Τα ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσει να απαντήσει αυτή η εργασία είναι το κατά πόσο, τελικά, επηρεάστηκε η τοπική κοινωνία από το πλημμυρικό γεγονός μακροπρόθεσμα; Οι πλημμύρες επέφεραν αλλαγές στον τρόπο ζωής των κατοίκων, στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών πρόληψης και προστασίας;
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Αντιμετώπιση
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Πλημμύρες
Πολιτική άμυνα
Λέξεις-κλειδιά:
ιδιωτική προσαρμοστικότητα, δημόσιες πολιτικές, πλημμύρες, αποκατάσταση, Άρτα
Περιγραφή:
143 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KOMIOTI_PMSGEO_2017.pdf

5 MB