Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Θάσου μέσω της χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18958
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Θάσου μέσω της χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Συγγραφέας:
Γεωργίου, Άννα Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν μέρος τον πλέον δυναμικότερων και ποιό εξελιγμένων φυσικών συστημάτων του πλανήτη µας µε τεράστια οικολογική και οικονοµική αξία, γεγονός που επιβάλει την προστασία τους από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας και της τρωτότητας, των παράκτιων κινδύνων, στην περιοχή της Θάσου. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έγινε υπολογισμός του Δείκτη Παράκτιας Επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index). Για τον υπολογισμό του προαναφερθέντος Δείκτη (CVI), εκτιμήθηκαν έξι βασικοί παράγοντες: (i) η γεωλογία , (ii) η ιστορικές μεταβολές της ακτογραμμής (iii) η παράκτια κλίση, (iv) το σημαντικό ύψος εισερχομένων κυμάτων, (v) το παλιρροιακό εύρος και (vi) ο ρυθμό ευστατικής ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης. Το λογισμικό ΑrcGIS 10.4.1 χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας και την δημιουργία ψηφιακών χαρτών. Από τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας προέκυψε ότι , για το συνολικό μήκος ακτογραμμής 379 τ.χλμ , τα 2,49 km (1,97%) χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας και τα 29,36 km (19,6%), ως υψηλής επικινδυνότητας. Τέλος, ένα μήκος 42,6 km (28,8%) έχει χαρακτηριστεί ως πολύ χαμηλής επικινδυνότητας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Υδρολογία. Ύδατα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Λοιπά Θέματα:
Γεωπληροφορική
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Δεικτης Παράκτιας Επικινδυνότητας
Λέξεις-κλειδιά:
Θάσος, Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας, Άνοδος της θαλάσσιας στάθμης, Κλιματική Αλλαγή, Παράκτια Διάβρωση
Περιγραφή:
96 σ., χάρτες., πίν., διαγρ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GEORGIOU_PMSGEO_2017.PDF

4 MB