Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικής εκκίνησης Startup με την μεθοδολογία Lean Startup που προσφέρει Cloud e-CRM

Μεταπτυχιακή Εργασία 18949 365 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικής εκκίνησης Startup με την μεθοδολογία Lean Startup που προσφέρει Cloud e-CRM
Συγγραφέας:
Κωνσταντινόπουλος, Διονύσιος Ν.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αγαπητού, Χρύσα
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση ουσιαστικά δύο εννοιών της επιχειρηματηκότητας και της καινοτομίας, μιας και αυτοί οι δύο παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Ιστορία της Ανθρωπότητας. Στη σύγχρονη κοινωνία το "επιχειρήν" και η καινοτομία αποτελούν έννοιες πολυδιάστατες και άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ολοένα και περισσότερο η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της διοίκησης για εισαγωγή καινοτομίας.
Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης διαφόρων μορφών επιχειρηματικότητας, ενώ η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών έχει δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις ώστε να αναζητούν συνεχώς καινοτόμες ιδέες.
Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον υπάρχει έδαφος για δημιουργία νέων τύπων επιχειρήσεων, οι οποίοι βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, αυτές οι εταιρείες ονομάζονται startup και είναι νεοϊδρυθείσες εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.
Αυτή η επιχειρηματική ανάπτυξη έχει να κάνει με τη δημιουργία αξίας, τόσο για τις επιχειρήσεις που την ασκούν αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό όμως συνεπάγεται με την εγκατάλειψη παρωχημένων επιχειρηματικών μοντέλων και την αντικατάσταση τους με νέα.
Τελικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η καταγραφή των επιχειρηματικών μοντέλων που ακολουθουν την μέθοδο της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (Lean Start-up Methodology), που έχει σαν κυριο στόχο να παράξει τελικά ένα προϊόν που καλύπτει τις ανάγκες των πελατών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Cloud computing
Πληροφόρηση - Τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά:
νεοφυής επιχείρηση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό μοντέλο startup, οικοσύστημα Startup επιχειρήσεων
Περιγραφή:
242 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0