Από την Κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία της επιτήρησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18946
Πρωτότυπος Τίτλος:
Από την Κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία της επιτήρησης
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος, Δημήτριος Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μήτρου, Ευαγγελία (Λίλιαν)
Περίληψη:
H προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα σημαντικό δικαίωμα και ουσιώδης καταλύτης της αυτονομίας του ατόμου, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας της έκφρασης του.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία σκοπός είναι να καταγραφεί πόσο ενδιαφέρεται ο μέσος χρήστης για τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα του στο διαδίκτυο, να δούμε πόσο ενημερωμένος είναι σχετικά με τα μέτρα προφύλαξής, αλλά και πόσο συχνά και για ποιους λόγους χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.
Παράλληλα γίνεται μια ανασκοπική καταγραφή των μέσων και των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να παρακολουθείται η κίνηση και η συνήθειες ενός χρήστη στο διαδίκτυο.
Επιπρόσθετα καταγράφουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί ο χρήστης να προφυλαχθεί. Ενώ γίνεται μια παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά. Όσον αφορά την αίσθηση ασφάλειας κατά την πλοήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο παρατηρούμε ότι σχεδόν οι μισοί χρήστες αισθάνονται αρκετή ή απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση, ενώ η πλειονότητα των χρηστών είναι πεπεισμένη πως παρακολουθείται κατά την πλοήγηση.
Περίπου μοιρασμένοι είναι και οι χρήστες όσο αφορά την γνώση τους σε τεχνικές που επιτυγχάνουν την ανωνυμία. Ενώ παρατηρούμε ότι το θέμα της ιδιωτικότητας απασχολεί σχεδόν όλους τους χρήστες, με την πλειονότητα να εκφράζει έντονα την σημαντικότητά της. Εδώ κάνει και την εμφάνισή του κάτι παράδοξο καθώς πάνω από το 65% των ερωτηθέντων φαίνεται να μην εμπιστεύεται την ιστοσελίδα που αποθηκεύει τα προσωπικά του δεδομένα.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το κοινό αυτό είναι μάλλον απαίδευτο σχετικά με τη φύση του εργαλείου που χρησιμοποιεί τόσο πολύ στην καθημερινή του ζωή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Προστασία δεδομένων
Λέξεις-κλειδιά:
Παρακολούθηση, ιδιωτικότητα, προσωπικά δεδομένα, ίχνη
Περιγραφή:
163 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

CHRISTOPOULOS_PMSIT_2017.pdf

2 MB