Οι επιπτώσεις της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων (e- justice) στην αποτελεσματικότητα των ροών διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Μελέτη περίπτωσης: Διοικητική διαδικασία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18931 377 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι επιπτώσεις της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων (e- justice) στην αποτελεσματικότητα των ροών διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Μελέτη περίπτωσης: Διοικητική διαδικασία
Συγγραφέας:
Κατράς, Δημήτριος Ν.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η Διοικητική Δικαιοσύνη κατέχει στην ελληνική πολιτεία τον κυρίαρχο ρόλο, ως ο θεματοφύλακας του ελέγχου συμμόρφωσης της δράσης των οργάνων της δημόσιας διοίκησης με τις συνταγματικές αρχές της νομιμότητας και της προστασίας του διοικούμενου. Η εικόνα αυτή πλήττεται από το φαινόμενο της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης, το οποίο προκαλεί ρήγμα στην ασφάλεια δικαίου. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες περιορίστηκαν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν βελτίωσαν την κατάσταση.
Η στρατηγική του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιστρέφεται γύρω από την μείωση του διαχειριστικού φόρτου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο ενστερνίζεται την αρχή ότι, οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να παρέχονται, κατά το μέτρο του εφικτού, ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο. Στις υπηρεσίες αυτές, δεν θα πρέπει να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη και η διατάραξη της καθημερινότητάς του. Για τον λόγο αυτό, γίνεται προσπάθεια για την σταδιακή ψηφιοποίηση των διάφορων υπηρεσιών του δικαστικού συστήματος επιτρέποντας έτσι τη συλλογή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης, τη βελτίωση της λογοδοσίας και τον έλεγχο της αποδοτικότητας, τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την μείωση της σπατάλης.
Το νέο οικονομικό περιβάλλον και οι αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις για προστασία και διαφάνεια, έδωσαν την ώθηση για την αναζήτηση νέων μεθόδων και λύσεων στο ζήτημα της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Η νέα πρόταση αφορά στην υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διοικητική μεταρρύθμιση δημόσιων οργανώσεων, ώστε σε συνδυασμό με την υιοθέτηση δράσεων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e justice), να αξιοποιηθούν και για τη βελτίωση του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Δίκαιο (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Πληροφοριακά συστήματα
Δημόσια διοίκηση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρονική δικαιοσύνη, Διοικητική δικαιοσύνη, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, Ανασχεδιασμός διαδικασιών, Βελτιστοποίηση ροής
Περιγραφή:
151 σ., εικ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KATRAS_PMSIT_2017.pdf

4 MB