Η εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ στις επιχειρήσεις φυτικών καλλυντικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18925
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ στις επιχειρήσεις φυτικών καλλυντικών
Συγγραφέας:
Καραλή, Μαρία Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σδράλη, Δέσποινα
Περίληψη:
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίον αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την έννοια της ΕΚΕ και των μεθόδων με τις οποίες αυτή εντάσσεται στις στρατηγικές των επιχειρήσεων φυτικών καλλυντικών. Η έρευνα περιελάμβανε δύο μέρη, των καταναλωτών και των διοικητικών στελεχών. Η έρευνα για τους καταναλωτές διενεργήθηκε μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στον εξωτερικό χώρο πολυκαταστημάτων που διαθέτουν το σύνολο των καναλιών διανομής καλλυντικών. Η έρευνα για τα διοικητικά στελέχη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση φύλλου ερωτήσεων που απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν σε μία βάση δεδομένων, όπου αναλύθηκαν με χρήση περιγραφικής στατιστικής. Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες νεαρής ηλικίας(20-31) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες όμως δήλωσαν άνεργες ή ιδιωτικοί υπάλληλοι. Σημαντικό μέρος του δείγματος γνώριζε την έννοια της ΕΚΕ και μπορούσε να αποδώσει τον ορισμό της. Η άποψη που επικράτησε είναι ότι η ΕΚΕ αποσκοπεί κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος, γι’ αυτό εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κυρίως για δράσεις που σχετίζονται με τη διάθεση μέρους χρηματικού ποσού. Η πλειονότητα, παρόλο που θα τιμωρούσε μία εταιρεία αναμεμειγμένη σε οικονομικό σκάνδαλο, δεν θα προτιμούσε αποκλειστικά εταιρείες που υλοποιούν δράσεις ΕΚΕ αν τα προϊόντα τους είναι κατώτερης ποιότητας ούτε θα εργαζόντουσταν γι’ αυτήν σε περίπτωση που ο μισθός ήταν λιγότερος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων επιλέγουν αποκλειστικά φυτικά καλλυντικά είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε κατ’ εξακολούθηση, εξαιτίας της αγνότητας τους και του γεγονότος ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οι υπόλοιποι δεν τα προτιμούν είτε γιατί πιστεύουν ότι η απόδοση τους δεν διαφέρει από αυτή των συμβατικών είτε εξαιτίας του αυξημένου κόστους τους. Οι πιο γνωστές εταιρείες που αναδείχτηκαν ήταν η Apivita, ο Korres, η The Body Shop και η Le Petit Marshellais,όμως προτιμήθηκε κυρίως η Apivita. Εν κατακλείδι, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι επιθυμούν την αύξηση του μεγέθους των δράσεων κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, όπως οι χορηγίες σε ιδρύματα και οργανώσεις ή η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Επιχειρήσεις - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιβαλλοντική ευθύνη
Περιβάλλον - Διαχείριση
Λέξεις-κλειδιά:
ΕΚΕ, φυτικά καλλυντικά, καταναλωτές, διοικητικά στελέχη, επιχειρησιακές στρατηγικές
Περιγραφή:
183 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Karali_PMSOOO_17.pdf

3 MB