Η ζήτηση (αγορά) δημόσιας υγείας και ειδικότερα του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Η σχέση γενοσήμου-πρωτοτύπου φαρμάκου. Έρευνα Λεκανοπεδίου Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18922 541 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ζήτηση (αγορά) δημόσιας υγείας και ειδικότερα του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Η σχέση γενοσήμου-πρωτοτύπου φαρμάκου. Έρευνα Λεκανοπεδίου Αττικής
Συγγραφέας:
Αβακιάν, Καραμπέτ Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση στον φαρμακευτικό κλάδο αναφορικά με την ζήτηση γενοσήμων και πρωτoτύπων φαρμάκων. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο θεωρητικό κομμάτι αποσαφηνίζονται εννοιολογικά οι όροι για τα φάρμακα, ειδικότερα τα πρωτότυπα και τα γενόσημα. Ακόμα μελετώνται οι βασικές λειτουργίες των φαρμακευτικών αγορών στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2004-2014 μέσα από διάφορες μελέτες που έχουν εκπονηθεί, και ειδικότερα οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση στο κλάδο υγείας και φαρμάκου.
Στο εμπειρικό μέρος, διεξήχθη έρευνα ερωτηματολογίου σε δείγμα 284 ατόμων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής στο τέλος του 2016, με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με επιτόπιες έρευνες στους Δήμους. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η ζήτηση γενοσήμων αυτού του δείγματος, φάνηκε να μην είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η λογιστική παλινδρόμηση φανέρωσε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση γενοσήμων. Το αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η κατοχή μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου), το μεσαίο εισόδημα και οι συνταξιούχοι με διαμονή σε βόρεια ή ανατολικά προάστια είναι χαρακτηριστικά που παίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ το φύλο των ατόμων του δείγματος δε φάνηκε να επηρεάζει τη χρήση γενοσήμων. Επίσης, οι περισσότεροι ερωτώμενοι, ήταν έγγαμοι με παιδιά ή έγγαμοι χωρίς παιδιά, ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία φαίνεται να μην είναι πιθανό να χρησιμοποιούν γενόσημα. Το εισόδημα πάλι, σε συνδυασμό με τη διαμονή στα Βόρεια προάστια Αθηνών έχει αρνητική συσχέτιση με την χρήση γενοσήμων, συγκεκριμένα όσο αυξάνεται το εισόδημα επέρχεται μείωση της πιθανότητας για κατανάλωση λόγω της αντίληψης ότι είναι υποδεέστερα.
Στο δείγμα δεν υπάρχει υψηλό ποσοστό ενημέρωσης σχετικά με την χρήση γενοσήμων, με συνέπεια την αρνητική στάση απέναντι τους ενώ εναπόκεινται στη σύσταση του γιατρού του να ενημερώσει τον ασθενή του για τα γενόσημα. Tα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το κάπνισμα καθώς τις ασθένειες της υπέρτασης ή του προστάτη- λόγω του ότι θεωρούνται λιγότερο σοβαρές, από τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή τον καρκίνο- σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι το γενόσημο φάρμακο είναι υποδεέστερο, δικαιολογεί τη λογική της επιλογής του γενόσημου από τους ασθενείς αυτούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Φαρμακολογία
Λοιπά Θέματα:
Φαρμακολογία
Φαρμακευτική βιομηχανία και εμπόριο - Ελλάδα
Καταναλωτική συμπεριφορά
Λέξεις-κλειδιά:
Παράγοντες ζήτηση φαρμάκων, γενόσημα, πρωτότυπα φάρμακα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, βιοδιαθεσιμότητα, βιοϊσοδυναμία
Περιγραφή:
110 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AVAKIAN_PMSOOO_17.pdf

3 MB