Αντιλήψεις διευθυντριών για την άσκηση του ρόλου τους στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση της περιφέρειας Γ’ Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18913
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιλήψεις διευθυντριών για την άσκηση του ρόλου τους στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση της περιφέρειας Γ’ Αθήνας
Συγγραφέας:
Μπιζίμη, Σταυρούλα Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Ιορδανίδης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η μελέτη που παρουσιάζουμε επιδιώκει να καταγράψει και να αναλύσει την πολυδιάστατη πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τις δικές τους αφηγήσεις. Αφετηρία του ενδιαφέροντος μου στάθηκε η ενεργή συμμετοχή μου στη διοίκηση, ως υποδιευθύντρια σε ΕΠΑΛ της περιοχής Γ΄Αθήνας. Με γνώμονα ότι η αντίληψη που έχουν οι διευθύντριες για τον διοικητικό τους ρόλο, έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου που διαχειρίζονται και ασκούν την εξουσία που διαθέτουν, διερευνώνται οι διοικητικές πρακτικές και οι προσανατολισμοί τους (Dubrin, 1998).
Η μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας στηρίχθηκε στη ποιοτική μέθοδο, βάσει ατομικής συνέντευξης που παραχώρησαν γυναίκες που ήδη ασκούσαν διοίκηση σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή της Γ’ Αθήνας. Όπως αποδείχθηκε οι διευθύντριες των σχολείων αυτών, ασκούν δημοκρατική, ήπια διοίκηση, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, επικοινωνία, συνεργασία και σεβασμό στην προσωπικότητα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση
Διευθύντριες σχολείων
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Σχολεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Σχολεία - Διοίκηση αι οργάνωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ρόλος, διεύθυνση σχολείου, γυναίκα διευθύντρια
Περιγραφή:
170 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

BIZIMI_PMSOOO_2017.pdf

1 MB