Διερεύνηση των στάσεων των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και ο βαθμός εφαρμογής του σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

Μεταπτυχιακή Εργασία 18898 157 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των στάσεων των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και ο βαθμός εφαρμογής του σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς
Συγγραφέας:
Μπακογιάννη, Σοφία Ν.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαγεωργίου, Πέτρος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνήσει τις απόψεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας και των γονέων σχετικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού μάρκετινγκ στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Ελλάδα. Σε σχέση με αυτό τον σκοπό, η διπλωματική έχει τους παρακάτω στόχους: α) να διερευνήσει τον βαθμό υιοθέτησης των αρχών του Μάρκετινγκ από τους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Ελλάδα και β) να εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των αναγκών των γονέων από τις υπηρεσίες των δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών.
Για τους σκοπούς αυτούς ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ένα δείγμα 133 παιδαγωγών που εργαζόντουσαν σε σταθμούς των δυτικών προαστίων στην Αττική καθώς και σε 132 γονείς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Προσχολική
Εκπαίδευση, Προσχολική - Διοίκηση και οργάνωση
Εκπαίδευση, Προσχολική - Ελλάδα
Μάρκετινγκ
Λέξεις-κλειδιά:
στρατηγικές του Μάρκετινγκ , εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ , αντιλήψεις παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας
Περιγραφή:
91 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Bakogianni_PMS000_17.pdf

1 MB