Πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ στην ιδιωτική νηπιακή εκπαίδευση του Νομού Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18892 148 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ στην ιδιωτική νηπιακή εκπαίδευση του Νομού Αττικής
Συγγραφέας:
Ταμπουρέα, Μαλαματένια Χ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαγεωργίου, Πέτρος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το θέμα της εφαρμογής της στρατηγικής marketing από ιδιωτικούς σχολικούς οργανισμούς νηπιακής εκπαίδευσης και να εντοπίσει τις πρακτικές που προτιμούν να εφαρμόζουν οι διευθυντές με στόχο την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων τους.
Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 181 διευθυντές ιδιωτικών νηπιαγωγείων του νομού Αττικής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα ερευνητικά δεδομένα, ενώ παραθέτονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Προσχολική
Εκπαίδευση, Προσχολική - Ελλάδα
Εκπαίδευση, Προσχολική - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Μάρκετινγκ
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ, Νηπιαγωγείο, Πρακτικές Εφαρμογές
Περιγραφή:
210 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TAMPOYREA_PMSOOO_17.pdf

2 MB