Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18582 655 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής
Συγγραφέας:
Χαϊνάς, Ευάγγελος Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική οριοθέτηση και η εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της μετανάστευσης σε συνάρτηση με το εγκληματικό φαινόμενο όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, στην Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός, επίσης, είναι η μελέτη των όψεων της παράνομης – παράτυπης δραστηριότητας αναφορικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης και ο λόγος των ειδικών και επαγγελματιών για το θέμα αυτό.
Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση για το χρονικό διάστημα 1990-2016 και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την εγκληματικότητα των αλλοδαπών σε σύγκριση με εκείνη των ημεδαπών, το χρονικό διάστημα 1990-2007. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι απόψεις και στάσεις των επαγγελματιών – ειδικών που απασχολούνται σε δομές που εξυπηρετούν μετανάστες και πρόσφυγες σε κάθε επίπεδο μέσα από τη διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Μετανάστες, εγκληματικότητα, Αττική, διαστάσεις, προτάσεις
Περιγραφή:
189 σ., πίν., γραφ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Chainas_PMSGEO_17.pdf

3 MB