Διατροφικές συνήθειες και 10ετής κίνδυνος δυσλιπιδαιμίας: επιδημιολογική μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»

Πτυχιακή Εργασία 18579 535 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες και 10ετής κίνδυνος δυσλιπιδαιμίας: επιδημιολογική μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»
Συγγραφέας:
Φωτάκη, Ελένη Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης των διατροφικών συνηθειών και ειδικότερα της προσήλωσης στη Μεσογειακή Διατροφή, με την εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία, στο πλαίσιο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ». Υλικό-Μέθοδος: Από το Μάιο του 2001 έως το Δεκέμβριο του 2002, 1.514 άνδρες και 1.528 γυναίκες άνω των 18 ετών, που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νόσων, αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ». Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο 10ετής επανέλεγχος σε 2.583 συμμετέχοντες (το 15% των συμμετεχόντων δεν ήταν δυνατόν να επανελεγχθεί). Οι τιμές των λιπιδίων στο αίμα (ολική-, HDL-, μη HDL-, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεΐνη-Α1 και -Β και λιποπρωτεΐνη (α)) μετρήθηκαν στο πλάσμα μετά από 12 ώρες νηστείας. Ο βαθμός προσήλωσης στη Μεσογειακή διατροφή μετρήθηκε με το MedDietScore (εύρος 0-55). Οι στατιστικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν το Student’s t-test και η λογαριθμική παλινδρόμηση. Αποτελέσματα: Φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση της προσήλωσης συνολικά στη Μεσογειακή Διατροφή με την εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία (p<0,001). Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι για κάθε μονάδα αύξησης του σκορ του δείκτη MedDietScore, μειώνεται κατά 1,7% έως 2,2% η πιθανότητα να εμφανίσει το άτομο υπερχοληστερολαιμία στη 10ετία (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 0,95-1,01). Αντίθετα, η κατανάλωση ή όχι μεμονωμένων ομάδων τροφίμων δεν φαίνεται να επιδρά στατιστικά σημαντικά στην εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία. Συμπέρασμα: Από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η υψηλότερη προσήλωση το Μεσογειακό Διατροφικό Πρότυπο ως σύνολο συσχετίζεται με τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία. Η κατανάλωση ή όχι μεμονωμένων ομάδων τροφίμων δε φαίνεται να επιδρά στην εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του αίματος
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή Διατροφή, δυσλιπιδαιμίες, υπερχοληστερολαιμία
Περιγραφή:
90 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Fotaki_EDD_17.pdf

2 MB