Μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης συστάδων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 18546 459 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης συστάδων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού
Συγγραφέας:
Βολικάκης, Στυλιανός Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σδράλη, Δέσποινα
Περίληψη:
Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ποιό είναι το μέλλον των επιχειρηματικών συνεργασιών (clusters) στον τομέα του τουρισμού, μεσούσης της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας, με απώτερο σκοπό την εξαγωγή προτάσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουριστικό τομέα. Η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα επιχειρήθηκε μέσω της μεθόδου Delphi, η οποία περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους γύρους ερωτήσεων μεταξύ ειδικών (experts) για το θέμα που μελετάται. Στόχος της έρευνας ήταν να διαμορφωθεί ένα τελικό ομόφωνο σενάριο για το υπό μελέτη θέμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς-συμμετέχοντες στην έρευνα, ο τουρισμός αρχικά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξένους επισκέπτες. Ωστόσο, και η τοπική κοινωνία είναι ικανή να αναπτυχθεί εφόσον παράγει τοπικά προϊόντα που υποστηρίζονται στο σύνολό τους από ξένους και μη επισκέπτες. Τέλος, σημαντικός παράγοντας ανάδειξης μιας επιχειρηματικής συστάδας αποτελεί η ενημέρωση, που προσδίδει γνώση, και η εμπειρία του επιχειρηματία που γνωρίζει να ξεχωρίζει και να αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες εμφανιστούν στην πορεία της επιχειρηματικής του καριέρας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Επιχειρηματικότητα
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, Συστάδες Επιχειρήσεων, Δελφική Μέθοδος, Γύροι Ερωτήσεων, Ειδικοί
Περιγραφή:
105 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Volikakis_PMSOOO_17.pdf

1 MB