Μελέτη της ex vivo αντιαιμοπεταλιακής δράσης εκχυλισμάτων κολοκυθόσπορου διαφορετικών ειδών και επεξεργασιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18531 497 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της ex vivo αντιαιμοπεταλιακής δράσης εκχυλισμάτων κολοκυθόσπορου διαφορετικών ειδών και επεξεργασιών
Συγγραφέας:
Μαμάτα, Βασιλική Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Ο κολοκυθόσπορος έχει σημαντική διατροφική και πολιτισμική αξία ενώ το έλαιο του χρησιμοποιείται και ως λειτουργικό τρόφιμο. Τα αιμοπετάλια όταν είναι υποκλινικά ενεργοποιημένα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η απομόνωση εκχυλισμάτων από διαφορετικούς κολοκυθόσπορους με τρία διαφορετικά σχήματα εκχύλισης, η εκτίμηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης τους, η ανάλυση τους ως προς την σύστασή τους σε φυτοστερόλες, σκουαλένιο και πολυφαινόλες και η συσχέτιση των επιμέρους χαρακτηριστικών της σύστασής τους με την αντιαιμοπεταλιακή δράση. Εκχυλίστηκαν 4 είδη κολοκυθόσπορων (λεπτός ψημένος δίχως αλάτι, λεπτός ψημένος με αλάτι, πλατύς ψημένος με αλάτι, πλατύς ψημένος δίχως αλάτι) με 3 διαφορετικά σχήματα εκχύλισης. Στα εκχυλίσματα προσδιορίστηκαν οι πολυφαινόλες και οι φυτοστερόλες, με αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας. Η αντιαιμοπεταλιακή δράση προσδιορίστηκε βάση της ικανότητάς τους να αναστέλλουν τη συσσώρευση ανθρώπινων αιμοπεταλίων που επάγεται από ενδογενείς αγωνιστές αυτών. Τα IC50 κυμαίνονταν από 0,01 έως 2,74 mg/mL. Ισχυρότερη αντιαιμοπεταλιακή δράση παρουσίασαν τα υδατικά εκχυλίσματα. Ο αλατισμένος λεπτός κολοκυθόσπορος είχε τη μεγαλύτερη ποσότητα συνολικών φυτοστερολών, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση σκουαλενίου ανιχνεύθηκε στον αλατισμένο πλατύ κολοκυθόσπορο. Η κύρια φυτοστερόλη που ανιχνεύθηκε ήταν η β-σιτοστερόλη. Η συνολική συγκέντρωση πουφαινολών ήταν μεγαλύτερη στον πλατύ, ανάλατο κολοκυθόσπορο ενώ τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και στα 4 είδη κολοκυθόσπορου φάνηκε να παρουσιάζει η τερπενική αλκοόλη ουβαόλη. Συμπερασματικά, ο κολοκυθόσπορος αποτελεί πλούσια πηγή φυτοστερολών και φαινολικών ενώσεων και τα υδατικά του εκχυλίσματα εμφανίζουν την καλύτερη ανασταλτική δράση στην συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Τόσο ο ίδιος ο κολοκυθόσπορος, ως τρόφιμο, όσο και τα επιμέρους εκχυλίσματα του, ως συμπληρώματα, θα μπορούσαν να ασκήσουν σημαντικές καρδιοπροστατευτικές δράσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του αίματος
Λέξεις-κλειδιά:
Κολοκυθόσπορος, αιμοπετάλια, πολυφαινόλες, φυτοστερόλες αντιαιμοπεταλιακή δράση
Περιγραφή:
89 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

mamata_final_pdf.pdf

2 MB