Πρωτότυπα διδακτικά σενάρια για τις εικαστικές τέχνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διάχυσή τους στη σχολική κοινότητα μέσω του διαδικτύου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18525 348 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρωτότυπα διδακτικά σενάρια για τις εικαστικές τέχνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διάχυσή τους στη σχολική κοινότητα μέσω του διαδικτύου
Συγγραφέας:
Μουργιά, Ευθυμία Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην συμβολή της έρευνας και την αναβάθμιση της διδασκαλίας των εικαστικών μαθημάτων στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για τον λόγο αυτό και με βάση την βιβλιογραφία και τις επιλεγμένες θεωρίες μάθησης, κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη τεσσάρων Πρωτότυπων Διδακτικών Σεναρίων για τις τελευταίες τάξεις τους Δημοτικού Σχολείου (Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις). Για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκε και λειτούργησε η ιστοσελίδα «Τέχνη ανάμεσα σε δύο διαλείμματα, τα εικαστικά έργα των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Αιδηψού», η οποία προβάλει τα έργα των μαθητών όλης της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των Α’, Β’, τάξεων, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για την κάθε ενότητα μαθημάτων.
Η αξιολόγηση των Διδακτικών Σεναρίων, της λειτουργίας της ιστοσελίδας και της διδασκαλίας των εικαστικών μαθημάτων της σχολικής μονάδας γενικότερα έγινε μέσω πρωτογενούς έρευνας που διενεργήθηκε στους 155 μαθητές των Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Αιδηψού. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια τα οποία διερευνούσαν το πολιτισμικό προφίλ τους, τις απόψεις τους για το φετινό μάθημα των εικαστικών, τη άποψή τους για την Ιστοσελίδα «Τέχνη ανάμεσα σε δύο διαλείμματα» και τον τρόπο διαφοροποίησης των αντιλήψεών τους μετά την διδασκαλία των εικαστικών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές έκριναν θετικά τόσο την λειτουργία της ιστοσελίδας όσο και την επαφή τους με τα μαθήματα των εικαστικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Καλές τέχνες
Τεχνολογία της πληροφορίας
Λέξεις-κλειδιά:
Σενάρια, Πρωτοβάθμια, Εκπαίδευση, Εικαστικά, Ιστοσελίδα.
Περιγραφή:
194 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mourgia_Efthimia_OOO_17.pdf

7 MB