Επίδραση της υπεργλυκαιμίας / υπερινσουλιναιμίας σε μηχανισμούς μεταγωγής σήματος της ινσουλίνης στα αιμοπετάλια

Μεταπτυχιακή Εργασία 18519 368 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της υπεργλυκαιμίας / υπερινσουλιναιμίας σε μηχανισμούς μεταγωγής σήματος της ινσουλίνης στα αιμοπετάλια
Συγγραφέας:
Ρόχας Χιλ, Ανδρέα Παόλα Φ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Εισαγωγή:H μεταγευματική φλεγμονή προκαλούμενη από την υπεργλυκαιμία παίζει ρόλο στην αθηροσκλήρωση. Σκοπός: Η διερεύνηση της αντιαιμοπεταλιακής ιδιότητας της ινσουλίνης και η εμπλοκή του PAF σε αυτήν. Μεθοδολογία:1)Δέκα υγιείς εθελοντές κατανάλωσαν διαλύματα γλυκόζης(75g,100g,150g). Λήφθησαν δείγματα αίματος (διάστημα 0-4ώρες) μετά τη φόρτιση και προσδιοριστήκαν: η συσσώρευση των αιμοπεταλίων επαγόμενη από ADP και TRAP, η γλυκόζη, η ινσουλίνη και η sP-σελεκτίνη. 2)Σε πλυμένα αιμοπετάλια και πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια εκτιμήθηκε η αντιαιμοπεταλιακή δράση της ινσουλίνης και η δυνατότητα του αναστολής του PAF. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της φωσφορυλίωσης της PKCΘ με Western-Blot. Αποτελέσματα: Στη μελέτη φόρτισης γλυκόζης φάνηκε μείωση της ευαισθησίας των αιμοπεταλίων, ανεξάρτητα από το ποσό της γλυκόζης. Όσο υψηλότερη ήταν η υπερινσουλιναιμία τόσο χαμηλότερη ήταν η εξασθένηση της ευαισθησίας των αιμοπεταλίων. Η ινσουλίνη αναστέλλει την προκληθείσα συσσωμάτωση αιμοπεταλίων από την θρομβίνη(IC50:26nM). Η sP-σελεκτίνη εμφανίζει τάση αύξησης στις μεγάλες φορτίσεις γλυκόζης. Διαπιστώθηκε ότι η ινσουλίνη νηστείας και του HOMA-IR, δείχνουν μια θετική συσχέτιση με την SP-σελεκτίνη. Προ-επώαση των αιμοπεταλίων με PAF ελαχιστοποιεί την αντιαιμοπεταλιακή δράση της ινσουλίνης με δόσοεξαρτώμενο τρόπο. Βρέθηκε αύξηση της φωσφορυλίωσής της PKCθ μετά από προ-επώαση των αιμοπεταλίων με PAF(1670nM) και ινσουλίνη(200,5nM), όπου στις ίδιες συνθήκες βρέθηκε και η μέγιστη ελαχιστοποίηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης της ινσουλίνης. Συζήτηση:Η ινσουλίνη φαίνεται να ρυθμίζει τη δράση των αιμοπεταλίων μεταγευματικά. Βρέθηκε πως στο φυσιολογικό πληθυσμό, μικρές διαφορές στην ινσουλινοαντίσταση μπορούν να επηρεάσουν την υποκλινική ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Φάνηκε ο PAF να είναι αναστολέας της αντιαιμοπεταλιακής δράσης της ινσουλίνης μέσω της ενεργοποίησης του μεταγωγικού μονοπατιού του, και η αρνητική δράση του PKCθ στην δράση της ινσουλίνης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του αίματος
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοπετάλια, υπερινσουλιναιμιας, υπεργλυκαιμία, Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF), ινσουλίνη
Περιγραφή:
93 σ., πίν., εικ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

RojasAPaola_PMSEDD_2017.pdf

2 MB