Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18510
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κατσούλη, Νεφέλη Έλενα Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Η χρήση πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ωστόσο, στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση Κωφών μαθητών, δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη τέτοιου λογισμικού. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό. Κατά υπολογισμούς, σύμφωνα µε ερευνητικά δεδομένα από άλλες χώρες, οι κωφοί/βαρήκοοι σχολικής ηλικίας στην Ελλάδας πρέπει να είναι 1500-2000, κατανεμημένοι σε ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις και στη γενική εκπαίδευση. Παρ’ όλη την αναντίρρητη διανοητική, πνευματική, συναισθηματική, ηθική, πολιτική και κοινωνικό- πολιτιστική σημασία της εκπαίδευσης, οι Κωφοί- Βαρήκοοι μαθητές συναντούν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους σε αυτήν. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φυσική γλώσσα των Κωφών (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) και την κουλτούρα τους, στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα πρότυπο μαθήματος για Κωφούς μαθητές στην πλατφόρμα ασύγχονης εκπαίδευσης moodle βασισμένο στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης. Το κεφάλαιο που επιλέχθηκε, ήταν το κεφάλαιο των Δικτύων Υπολογιστών (κεφάλαιο 4) του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση Κωφών, πληροφορική, moodle, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ελληική νοηματική γλώσσα
Περιγραφή:
109 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Katsouli_PMSIT_17.PDF

3 MB