Οργάνωση, οπτικοποίηση και ανάλυση 3D γεωχωρικών δεδομένων για την μοντελοποίηση αστικού μικροκλίματος

Πτυχιακή Εργασία 18467
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οργάνωση, οπτικοποίηση και ανάλυση 3D γεωχωρικών δεδομένων για την μοντελοποίηση αστικού μικροκλίματος
Συγγραφέας:
Χατζηνικολάου, Ευσταθία Ά.
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Με τον όρο «αστικό μικροκλίμα» νοούνται οι συνθήκες του μικροκλίματος (ηλιακή ακτινοβολία, ροή ανέμου, θερμοκρασία και υγρασία), όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω της αλληλεπίδρασης τους με τα στοιχεία αστικής μορφολογίας (δομικά στοιχεία, κτίρια, βλάστηση κ.α.). Παράγοντες όπως η εκθετική αύξηση του πληθυσμού με την επέκταση των αστικών πυκνοδομημένων κέντρων και η συνεχή εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών και περιόδων καύσωνα τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν αισθητά το αστικό μικροκλίμα. Αυτό οδηγεί στην άμεση υποβάθμιση των συνθηκών άνεσης των ανθρώπων που ζουν σε αυτό. Έτσι, δεδομένου της πολυπλοκότητας του αστικού χώρου και των προβλημάτων που συνεχίζουν να οξύνονται εντός αυτού, δημιουργείται η ανάγκη για προσαρμογή και αλλαγή της κατάστασης. Η συνύπαρξη φυσικού και ανθρωπογενή παράγοντα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός με την αξιοποίηση και διαμόρφωση του τοπικού κλίματος (ή αστικό μικροκλίμα), μέσω του «πρασινίσματος» των πόλεων, συμβάλει στην ζητούμενη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο αστικό χώρο.
Στόχος, λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η μοντελοποίηση του αστικού μικροκλίματος, βάσει της πολυπλοκότητας που διαμορφώνει ο τρισδιάστατος χώρος και η διαχείριση αυτού μέσω της συμβολής του αστικού πρασίνου, για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Για αυτό τον σκοπό δομείται τρισδιάστατη γεωχωρική βάση δεδομένων που φέρει πληροφορία για τα μοντέλα προσομοίωσης του αστικού μικροκλίματος. Η διαχείριση αυτών των βιοκλιματικών παραμέτρων αφορά την οπτικοποίηση των εναλλακτικών μοντέλων βλάστησης που διαμορφώνονται στο αστικό χώρο, για την βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε αυτό. Μέσω της τρισδιάστατης αυτής βάσης δεδομένων αξιολογείται δηλαδή, η χώρο-χρονική διαφοροποίηση της κατανομής θερμοκρασίας του αέρα στις επιφάνειες των κτιρίων, ως παράγοντας βελτίωσης της θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά. Παράλληλα, αξιολογείται η αναγκαιότητα διαχείρισης του χώρου μέσω των τρισδιάστατων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, για την λήψη αποφάσεων παρέμβασης σε αυτό και τη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Κλιματολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Αστικό μικροκλίμα, 3D Μοντελοποίηση, 3D γεωχωρική βάση δεδομένων, ΓΣΠ
Περιγραφή:
143 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0