Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18453 290 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων
Συγγραφέας:
Παναγουλοπούλου, Καλλιρρόη Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαγεωργίου, Πέτρος
Περίληψη:
Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή του μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ όπως: τι είναι μάρκετινγκ, μάρκετινγκ υπηρεσιών, σύντομη ιστορική αναδρομή, τα εργαλεία του, το μίγμα μάρκετινγκ καθώς και το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και αποτελεσματικό σχολείο. Κατόπιν γίνεται εποικοδομητική συζήτηση για ένα αποτελεσματικό σχέδιο μάρκετινγκ στην εκπαίδευση και τα πλεονεκτήματά του.
Η προσέγγιση του ερευνητικού προβλήματος θα διεξαχθεί μέσω θεωρητικής ανάλυσης και διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας. Η θεωρητική ανάλυση θα βασιστεί σε βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ερευνητική διαδικασία θα βασιστεί σε ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Θα διερευνηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το μάρκετινγκ, για τις στρατηγικές μάρκετινγκ, για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ καθώς και το ενδεχόμενο εφαρμογής του αν θα αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση.
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει επαρκή γνώση για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ-μάρκετινγκ υπηρεσιών, αλλά έχει θετική στάση για σχετική επιμόρφωση και εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών εκπαιδευτικού μάρκετινγκ. Πιστεύει ότι το μάρκετινγκ συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
μάρκετινγκ υπηρεσιών, στρατηγικές μάρκετινγκ, μάρκετινγκ στην εκπαίδευση, αποτελεσματικότητα
Περιγραφή:
171 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Panagoulopoulou_PMSOOO_17.pdf

3 MB