Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP): ένα σύνθετο κοινωνικό, επιστημονικό και νομικό ζήτημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18439 430 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP): ένα σύνθετο κοινωνικό, επιστημονικό και νομικό ζήτημα
Συγγραφέας:
Αγγρά, Δήμητρα Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπάλιας, Γεώργιος
Περίληψη:
Στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες, αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Οι κίνδυνοι, μολονότι δεν συνιστούν ένα σύγχρονο πρόβλημα των κοινωνιών, αποτελούν πάντα, μια πολυεπίπεδη απειλή τόσο οικονομικοκοινωνική όσο και περιβαλλοντική. Ως εκ τούτου, ανακύπτουν διαρκώς σύγχρονες τάσεις με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικότητας ως προς τη διαχείριση κινδύνων. Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων ή όπως είναι ευρέως γνωστό Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), αποτελεί μια υπό διαπραγμάτευση συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, με στόχο την τόνωση του εμπορίου μέσω της κατάργησης των όποιον δασμών υφίστανται ανάμεσα τους. Μέσω διαρροών επίσημων εγγράφων, που έχουν έρθει στο φως από την ημέρα ανακοίνωσης της συνθήκης το 2013 από τον Barack Obama, φαίνεται πως υπάρχει πρόθεση, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να καταπατηθούν πολύτιμα κοινωνικά πρότυπα, σημαντικοί περιβαλλοντικοί και εργασιακοί κανόνες, αλλά και κανόνες που αφορούν άμεσα και έμμεσα την υγεία και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Το γεγονός αυτό καθιστά το ΤΤΙΡ αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και μελέτης τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Επιχειρηματικότητα
Λέξεις-κλειδιά:
ΤΤΙΡ, κίνδυνος, ΕΕ, ΗΠΑ, Εμπόριο
Περιγραφή:
119 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Angra_PMSGEO_17.pdf

2 MB