Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και τον βαθμό επίδρασής του στο εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18430 560 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και τον βαθμό επίδρασής του στο εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών
Συγγραφέας:
Τσάλλα, Δήμητρα Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Το σχολείο, βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, δρα μέσα στον κοινωνικό χώρο για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του και εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις.
Η διοίκηση, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, στηρίζεται σε δυο πόλους, στον διευθυντή του σχολείου και στο σύλλογο διδασκόντων. Ο πρώτος είναι μέλος του δεύτερου και συμμετέχει σ' αυτόν προεδρεύοντας στις συνεδριάσεις του κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Κυρίως όμως, αποτελεί όργανο εκτέλεσης και ελέγχου υλοποίησης των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.
Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είναι συλλογικό όργανο, με σκοπό τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Ωστόσο, ο δεύτερος πόλος πρέπει να είναι και να αποτελεί στρατηγικό επιτελικό όργανο της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ανήκει και στους δύο πόλους της και ο καθένας οφείλει να αναλαμβάνει το μερίδιό του σ' αυτήν.
Η έρευνα αυτή θέλει να αναδείξει τη σημασία του συλλόγου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πώς αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία μιας εκπαιδευτικής μονάδας . Ειδικότερα, να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων και τον βαθμό επίδρασής της στο εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών ακολουθώντας μια ποσοτική ανάλυση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολείο, σύλλογος διδασκόντων, λειτουργία εκπαιδευτικής μονάδας, λήψη αποφάσεων, εξωδιδακτικό έργο
Περιγραφή:
95 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Tsalla_PMSOOO_17.pdf

1 MB