Ποιοτικά τρόφιμα και ξένο εργατικό δυναμικό: η συμβολή των μεταναστών στα τοπικά παραγωγικά συστήματα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18375 385 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιοτικά τρόφιμα και ξένο εργατικό δυναμικό: η συμβολή των μεταναστών στα τοπικά παραγωγικά συστήματα
Συγγραφέας:
Κογιάννου, Παναγιώτα Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η ύπαιθρος είναι μια έννοια που ήταν συνδεδεμένη με την αγροτική εκμετάλλευση. Οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις δέχονται πιέσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποιημένης αγοράς για αυτό η ΚΑΠ λειτουργεί υποστηρικτικά εισάγοντας την έννοια του τόπου και του ποιοτικού προϊόντος. Η ανάδειξη των ποιοτικών τροφίμων στην Ευρώπη έδωσε την δυνατότητα στις λιγότερο αναπτυγμένες αγροτικές περιοχές να επανεισαχθούν στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής. Παρά τα διατροφικά σκάνδαλα, ο καταναλωτής μπορεί να νιώθει ασφαλής, γιατί η ένδειξη «τοπικό» προσδίδει προσωπικότητα, χαρακτήρα και ασφάλεια.
Σύμφωνα με έρευνες το γηγενές αγροτικό δυναμικό έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το κενό που δημιουργήθηκε για δουλείες με χαμηλή εξειδίκευση, που βρίσκονται στη βάση της εργατικής πυραμίδας, έρχονται να το καλύψουν οι μετανάστες. Αρχικά Αλβανοί, Βούλγαροι και Ρουμάνοι (στις αρχές του 1990) και έπειτα άλλες εθνικότητας, όπως Ινδοί, Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί.
Στην παρούσα διατριβή έγινε μια συσχέτιση εθνικότητας και εξειδίκευσης που χρειάζεται για την παραγωγή των δύο προϊόντων μελέτης, καθώς και η συμβολή των μεταναστών στην ανάπτυξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα για την ανάδειξη αυτών των ερωτημάτων κατά την οποία ρωτήθηκαν 10 παραγωγοί καρπουζιού και 4 οινοποιοί που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο νομό Ηλείας. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή των μεταναστών ενίσχυσε την παραγωγή και η συμβολή τους ήταν καθοριστική, με σημαντικότερη την εθνικότητα των Αλβανών. Η εξειδίκευση δεν φαίνεται να είναι κριτήριο επιλογής των εργατών, με ίσως μόνη εξαίρεση στη συγκομιδή καρπουζιού. Τέλος, Διαπιστώθηκε έντονη αλληλεξάρτηση μεταξύ παραγωγής καρπουζιού και μεταναστών ως εργατικό δυναμικό, ενώ αντίθετα είναι τα αποτελέσματα για την παραγωγή οίνου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Γεωργική οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
ποιοτικά προϊόντα, ύπαιθρος, μετανάστες, καρπούζι, ΠΓΕ Ηλεία
Περιγραφή:
140 σ., πίν., γραφ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kogiannou_PMSGEO_17.pdf

2 MB