Μεσογειακή διατροφή και 10ετής επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, σε προ-διαβητικούς και διαβητικούς ασθενείς: μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Μεταπτυχιακή Εργασία 18355 412 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεσογειακή διατροφή και 10ετής επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, σε προ-διαβητικούς και διαβητικούς ασθενείς: μελέτη ΑΤΤΙΚΗ
Συγγραφέας:
Φιλιππάτος, Θεοδόσιος Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Σκοπός: Να διερευνηθεί η πιθανή προστατευτική επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής σε άτομα με διαταραχή γλυκόζης νηστείας και η συσχέτιση των ανθρωπομετρικών παραμέτρων με τα καρδιαγγειακά συμβάντα.
Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ τα έτη 2001/02 συμπεριέλαβε 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες άνω των 18 ετών, οι οποίοι ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νοσημάτων. Ο βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή μετρήθηκε με το MedDietScore (εύρος 0-55). Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο δεκαετής επανέλεγχος σε 2020 συμμετέχοντες.
Αποτελέσματα: Η δεκαετής επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου ήταν 15,7%. Από τους ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη κατά την έναρξη της μελέτης (n=1875), 343 άτομα είχαν διαταραχή γλυκόζης νηστείας. Παρατηρήθηκε σημαντικά μειωμένη επίπτωση διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου στα προδιαβητικά άτομα με ενδιάμεση και υψηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή σε σύγκριση με το χαμηλό βαθμό προσκόλλησης (ptrend<0.001). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η υψηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή συσχετιζόταν ανεξάρτητα με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου. Στο σύνολο του δείγματος της μελέτης, τα αρχικά επίπεδα του δείκτη μάζας σώματος, της περιμέτρου μέσης και του λόγου περιμέτρου μέσης/ισχίων συσχετίζονταν με το δεκαετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου ανεξάρτητα από γνωστούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.
Συμπεράσματα: Ο υψηλός βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή ασκεί προστατευτική επίδραση σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου σε άτομα με διαταραχή γλυκόζης νηστείας. Οι ανθρωπομετρικές παράμετροι συσχετίζονται με το δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο ανεξάρτητα από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου σε ένα δείγμα του γενικού ελληνικού πληθυσμού.
Λέξεις κλειδιά: καρδιαγγειακή νόσος, μεσογειακή διατροφήμελέτης, τα αρχικά επίπεδα του δείκτη μάζας σώματος, της περιμέτρου μέσης και του λόγου περιμέτρου μέσης/ισχίων συσχετίζονταν με το δεκαετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου ανεξάρτητα από γνωστούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.
Συμπεράσματα: Ο υψηλός βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή ασκεί προστατευτική επίδραση σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου σε άτομα με διαταραχή γλυκόζης νηστείας. Οι ανθρωπομετρικές παράμετροι συσχετίζονται με το δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο ανεξάρτητα από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου σε ένα δείγμα του γενικού ελληνικού πληθυσμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του αίματος
Λέξεις-κλειδιά:
καρδιαγγειακή νόσος, μεσογειακή διατροφή, σακχαρώδης διαβήτης, διαταραχή γλυκόζης νηστείας, δείκτης μάζας σώματος
Περιγραφή:
121 σ., γραφ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FILIPPATOS_PMSEDD_17.pdf

3 MB