Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρέμβασης στη μείωση του καθιστικού χρόνου παιδιών προσχολικής ηλικίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18304
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρέμβασης στη μείωση του καθιστικού χρόνου παιδιών προσχολικής ηλικίας
Συγγραφέας:
Καραγλάνη, Ευαγγελία Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Γιάννης
Περίληψη:
Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μίας παρέμβασης στο χώρο του νηπιαγωγείου ως προς τη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται σε δραστηριότητες οθόνης (τηλεόραση/DVD, ηλεκτρονικά παιχνίδια/υπολογιστές) από παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 5284 παιδιά/οικογένειες από έξι Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο/Βουλγαρία/Γερμανία/Ελλάδα/ Ισπανία/Πολωνία) που τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα παρέμβασης (ΟΠ) και ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Η παρέμβαση εφαρμόστηκε από τους νηπιαγωγούς, ενώ δόθηκε και ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς/κηδεμόνες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους γονείς/κηδεμόνες μέσω ερωτηματολογίων. Επίσης, αξιολογήθηκε η εφαρμογή της παρέμβασης μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους νηπιαγωγούς και στους γονείς/κηδεμόνες.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μικρότερη αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται σε ηλεκτρονικά παιχνίδια/υπολογιστές από τα παιδιά της ΟΠ σε σχέση με την ΟΕ τις καθημερινές (Δ=+4,8 έναντι Δ=+6,6 λεπτά/ημέρα, αντίστοιχα, P=0,016) και το Σαββατοκύριακο (ΣΚ) (Δ=+10,8 έναντι Δ=+13,8 λεπτά/ημέρα, P=0,030) στο σύνολο των χωρών παρέμβασης. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για τις επιμέρους χώρες στην Ελλάδα (Δ=+3,6 έναντι Δ=+9,6 λεπτά/ημέρα, P=0,018) και στην Πολωνία (Δ=+4,8 έναντι Δ=+10,8 λεπτά/ημέρα, P=0,001) τις καθημερινές, ενώ το ΣΚ στο Βέλγιο (Δ=+10,8 έναντι Δ=+16,8 λεπτά/ημέρα, P=0,024) και στη Βουλγαρία (Δ=+9,6 έναντι Δ=+19,2 λεπτά/ημέρα, P=0,057). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής της παρέμβασης έδειξαν ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών εφάρμοσαν την παρέμβαση, καθώς και ότι οι γονείς/κηδεμόνες βρήκαν χρήσιμο το υλικό της.
Συμπεράσματα: Η παρούσα παρέμβαση οδήγησε σε ευνοϊκά αποτελέσματα ως προς το χρόνο που αφιερώνεται σε δραστηριότητες οθόνης από παιδιά προσχολικής ηλικίας στις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν. Μελλοντικές δράσεις προτείνεται να περιλαμβάνουν πιο εντατική συμμετοχή των οικογενειών, αλλά και διαρκή κινητοποίηση/υποστήριξη των ίδιων και των νηπιαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Λέξεις-κλειδιά:
παρέμβαση, παιδιά, προσχολική ηλικία, καθιστική συμπεριφορά
Περιγραφή:
71 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KARAGLANI_PMS_EDD_2017.pdf

1 MB