Διαιτητικές συνήθειες και δείκτες γλυκαιμικού ελέγχου σε έγκυες γυναίκες: συγχρονική μελέτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18198 331 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαιτητικές συνήθειες και δείκτες γλυκαιμικού ελέγχου σε έγκυες γυναίκες: συγχρονική μελέτη
Συγγραφέας:
Σφιναρολάκη, Ιωάννα Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: O σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (ΣΔΚ) αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω της παχυσαρκίας μεταξύ των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας που συνεχώς κλιμακώνεται. Ο ΣΔΚ σχετίζεται με αρνητικές συνέπειες για την υγεία της μητέρας και του παιδιού. ΜΕΘΟΔΟΙ: Ο στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ διαιτητικών συνηθειών και δεικτών γλυκαιμικού ελέγχου σε έγκυες γυναίκες. Αυτή η συγχρονική μελέτη, συμπεριλάμβανε 43 έγκυες γυναίκες ηλικίας 21-43 ετών. Από 24 ώρες διαιτητικές ανακλήσεις, τα είδη διατροφής συναθροίστηκαν σε 27 ομάδες τροφίμων . Ο ΣΔΚ διαγνώστηκε με από του στόματος δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 75 gr στις 24 εβδομάδες. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Ένα από τα βασικά μας ευρήματα αφορά τους παράγοντες κινδύνου για ΣΔΚ, η ύπαρξη τουλάχιστον ενός βρέθηκε σε όλες τις έγκυες με ΣΔΚ. Δε βρέθηκε συσχέτιση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ούτε με τους μέσους όρους κατανάλωσης των ομάδων τροφίμων, ή στην αύξηση του βάρους συνολικά. Στατιστικά σημαντική διαφορά είχαμε στους μέσους όρους των γλυκαιμικών δεικτών. Επίσης βρήκαμε αρνητική συσχέτιση των τιμών σακχάρου με τις ομάδες τροφίμων «Πουλερικά», «Αναψυκτικά light», «Ψάρια», και «Ξηροί καρποι» και θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των ομάδων τροφίμων «Γλυκαντικά», «Επεξεργασμένα δημητριακά» και «Γαλακτοκομικά light» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι οι παράγοντες κινδύνου πιο πολύ και όχι τόσο οι διατροφικές συνήθειες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φαίνεται να έπαιξαν ρόλο στην εμφάνιση του ΣΔΚ. Επίσης η κατανάλωση κάποιων ομάδων τροφίμων φαίνεται να σχετίζεται θετικά ή αρνητικά με γλυκαιμικούς δείκτες όπως το σάκχαρο νηστείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του αίματος
Λέξεις-κλειδιά:
Σακχαρώδης διαβήτη της κύησης, διατροφή, διατροφικές συνήθειες και κύηση, διατροφή και διαβήτης της κύησης, διαχείριση ΣΔΚ
Περιγραφή:
82 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Sfinarolaki_PMSEDD_17.pdf

2 MB