Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των Νομών Αττικής, Λακωνίας, Λάρισας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18167 437 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των Νομών Αττικής, Λακωνίας, Λάρισας
Συγγραφέας:
Παπαδαντωνάκης, Χρήστος Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην απεικόνιση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τριών νομών: Αττικής, Λακωνίας και Λάρισας αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία που υπηρετούν. Ένα ασφαλές περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας του σχολικού εργασιακού περιβάλλοντος και χρήζει συστηματικής υποστήριξης από τις αρμόδιες αρχές και από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Mετά από τη θεωρητική διερεύνηση των αρχών της διοίκησης και αντιμετώπισης των σχολικών κρίσεων καθώς την παρουσίαση ερευνητικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και παγκοσμίως, θα παρουσιαστούν σε αυτήν τη διπλωματική εργασία οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας των σχολικών μονάδων που υπηρετούν σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διοίκηση των σχολικών κρίσεων. Με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ανοικτού, κλειστού τύπου και Likert scale απεικονίστηκαν οι αντιλήψεις των δασκάλων. Η έρευνα μας έδειξε ότι τα σχολικά ατυχήματα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα Δημοτικά σχολεία, τα οποία δε διαθέτουν όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα και την ουσιαστική υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Επομένως, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν συστηματική επιμόρφωση και πρακτική εφαρμογή σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση σχολικών κρίσεων και ο μαθητικός πληθυσμός να αποκτήσει μέσα από τη καθιέρωση εκπαιδευτικών πεδίων και διδακτικών προσεγγίσεων, από μικρή ηλικία, προληπτική κουλτούρα αποτροπής κινδύνων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική κρίση, διοίκηση, σχολείο, δάσκαλοι
Περιγραφή:
243 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0