Στρατηγικός σχεδιασμός, υλοποίηση και επικοινωνία ενός προγράμματος αγωγής υγείας στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την επιτυχέστερη αποτελεσματικότητα του

Μεταπτυχιακή Εργασία 18139 545 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στρατηγικός σχεδιασμός, υλοποίηση και επικοινωνία ενός προγράμματος αγωγής υγείας στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την επιτυχέστερη αποτελεσματικότητα του
Συγγραφέας:
Μανή, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαγεωργίου, Πέτρος
Περίληψη:
Το Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι μία επιστημονική διαδικασία, της οποίας βασικό στάδιο είναι η κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών της αγοράς-στόχος (Παγανός, 1998), και μέσω της οποιας “το σχολείο επικοινωνεί και προωθεί ενεργά τον σκοπό του”(Davies and Ellison, 1997). Άρχισε να εφαρμόζεται στο διεθνή χώρο τη δεκαετία του 1980 (Oplatka, 2006), ενώ στην ελληνική δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα (Τόκας, 2005).
Οι μελετητές δε, της Αγωγής Υγείας συμφωνούν ότι αυτή έχει αυξημένη αποτελεσματικότητα, όταν αχολείται με θέματα, τα οποία βασίζονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών, σύμφωνα με την Παιδοκεντρική Αρχή και την επικοινωνία-συνεργασία σχολείου-οικογένειας, η οποία είναι ο πρώτος φορέας, που διενεργεί συστηματικά αγωγή υγείας στη ζωή του ανθρώπου (Λιονής, 1991; Κλεφτάρας, 2002; Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη, 2005; Παπαθανασίου, 2009; Στάππα-Μουρτζίνη, 2010).
Η παρούσα εργασία ερεύνησε – με σχετική στατιστική πρωτογενή έρευνα – τις τεχνικές Μάρκετινγκ, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός κατά την κατάρτιση ενός Προγράμματος Αγωγής Υγείας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα προσδιορίζει εκείνες τις τεχνικές, που “ταιριάζουν” και είναι συμβατές για τον καλύτερο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επικοινωνία του προγράμματος, με στόχο την επιτυχέστερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, ερευνά βιβλιογραφικά και αναδεικνύει τις ομοιότητες μεταξύ των σταδίων του Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Υλοποίησης και της Επικοινωνίας Προγραμμάτων Μάρκετινγκ με τα αντίστοιχα του Σχεδιασμού και της Μεθοδολογίας Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Σχολική υγιεινή. Σχολικές υπηρεσίες υγείας
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Προγράμματα Αγωγής Υγείας στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, επικοινωνία-συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Περιγραφή:
97 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0