Αστική ανάπτυξη, ενσωμάτωση του στοιχείου της ασφάλειας στη σύγχρονη πόλη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18075 338 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αστική ανάπτυξη, ενσωμάτωση του στοιχείου της ασφάλειας στη σύγχρονη πόλη
Συγγραφέας:
Ιωσηφίδου, Σοφία
Επιβλέπων καθηγητής:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Περίληψη:
Η προέλευση και τα αίτια των καταστροφών μπορεί να είναι σύνθετα αλλά οι συνέπειες είναι συχνά παρόμοιες και περιλαμβάνουν ανθρώπινες απώλειες ιδιαίτερα μεταξύ των τρωτών μελών της κοινότητας, οικονομικές απώλειες, ανασταλτικές στην ανάπτυξη, καταστροφή του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα στις πόλεις, οι καταστροφές προξενούν μεγάλες ζημιές αυξάνοντας την τρωτότητα, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού, με τεράστιο αντίκτυπο σε περιβαλλοντικά ζητήματα, στην οικονομική ανάπτυξη και τις υποδομές της πληγείσας περιοχής.
Με δεδομένο ότι διανύουμε μια περίοδο έντονης αστικοποίησης, διεθνείς οργανισμοί, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών, με τη συνεργασία διεθνών εταίρων, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ασφάλειας των σύγχρονων πόλεων. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη ασφαλών, ανθεκτικών πόλεων (resilient cities) ικανών να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τους αστικούς κινδύνους αλλά και να ανακάμπτουν γρήγορα αμβλύνοντας τις επιπτώσεις πιθανών καταστροφών, δημιουργώντας ευκαιρίες για θετική αλλαγή στην πόλη, πέρα από την απόκριση σε μια επικίνδυνη κατάσταση.
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, έχει αναγνωρισθεί ως ουσιαστικός και καθοριστικός για την οικοδόμηση κοινοτήτων ανθεκτικών στις καταστροφές. Στην παρούσα εργασία παρατίθεται ένα πλαίσιο δράσεων και πολιτικών για την ενδυνάμωση των τοπικών αυτοδιοικήσεων, ώστε να καταστήσουν τις πόλεις τους ανθεκτικές σε επικείμενες καταστροφές. Πρωτοβουλίες δέσμευσης και ενδυνάμωσης των τοπικών αρχών, καθώς και διαχειριστικά εργαλεία, πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και μέτρησης της προόδου στην εφαρμογή δράσεων είναι πολύτιμα στην κατεύθυνση ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη μείωση των αστικών κινδύνων αλλά και εμπέδωσης της αντίληψης ότι η ασφάλεια της πόλης αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας που απαιτεί τη συνέργεια όλων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Ασφαλείς πόλεις, ανθεκτικότητα, αστική ανάπτυξη
Περιγραφή:
156 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0