Διαχείριση πόσιμου νερoύ: η περίπτωση της Λευκάδας

Πτυχιακή Εργασία 1807
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση πόσιμου νερoύ: η περίπτωση της Λευκάδας
Συγγραφέας:
Κτενά, Παναγιώτα
Περίληψη:
Αυτή η πτυχιακή μελέτη έγινε με σκοπό να μελετηθεί η επικρατούσα κατάσταση στον τομέα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας και να καταγραφούν οι απόψεις των κατοίκων σε θέματα σχετικά με την υδροδότηση και τελικά να γίνουν προτάσεις με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζονται.
Η πορεία που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της μελέτης άρχισε με τη συλλογή πληροφοριών για το συγκεκριμένο θέμα από βιβλιογραφικές πηγές. Στη συνέχεια καταρτίσθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνονταν σε κατοίκους του Δήμου Λευκάδας και η ανάλυση των δεδομένων. Τελειώνει με την παράθεση των συμπερασμάτων που προέκυψαν και με την υποβολή προτάσεων.
Η μελέτη αρχίζει με κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν την παγκόσμια κατάσταση των υδάτων. Συνεχίζει με την καταγραφή της νομοθεσίας της Ε.Ε. όπου αναλύεται η οδηγία 60/2000 και ακολουθούν κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν την υδροδότηση του νησιού της Λευκάδας. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση στοιχείων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας που αφορούν την κατανάλωση νερού, την ποιότητα του, την κοστολόγηση του και τις δαπάνες που γίνονται για αυτή. Το πρώτο μέρος κλείνει με αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης γίνεται διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που καταγράφουν τις απόψεις των δημοτών σχετικά με θέματα κοστολόγησης του νερού, ποιότητας του, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από αυτό καθώς επίσης και για το πως επιθυμούν να ενημερώνονται από το Δήμο και παρουσιάζονται οι εξαρτήσεις των απαντήσεων που προέκυψαν από ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο τόπος κατοικίας, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν, σημαντικότερο των οποίων είναι η δυσπιστία των καταναλωτών προς την ποιότητα του νερού του δικτύου και ότι δεν ρυθμίζουν την κατανάλωση νερού με βάση την τιμολόγηση του, και με προτάσεις οι οποίες γίνονται για τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης όπου χρειάζεται.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Πόσιμο νερό - Ελλάδα - Λευκάδα (Νομός)
Drinking water - Greece - Lefkada (Nome)
Νερό - Διαχείριση
Water - Management
Περιγραφή:
86 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, ktena.pdf